Програми

Програма "Initiative East" в рамках ПВЗВТ

Тривалість проекту: 
2016 - 2021
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)
Бюджет ЄС: 
62,74 млн євро

Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) спрямована на зміцнення економічного розвитку країн, які підписали угоду про асоціацію з ЄС, а саме Грузії, Молдови та України, шляхом надання адресної фінансової та технічної підтримки малим та середнім підприємствам (МСП) в цих трьох країнах.

Мета

  • Розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов кредитування;
  • Підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств;
  • Надання адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій галузі.

Бенефіціари

  • Малі та середні підприємства

Діяльність

Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема МСП, для конкурування на місцевих та міжнародних ринках шляхом:

  • Підтримки місцевих мікропідприємств, забезпечуючи фінансування місцевих мікрофінансових установ;
  • Надання технічної допомоги партнерським фінансовим посередникам (включаючи мікрофінансові установи) через реалізацію інституційної діяльності, нарощування потенціалу та надання консультаційних послуг для МСП на регіональному та місцевому рівнях, сприяючи розвитку сільських районів з особливою увагою до розвитку агрохарчової виробничо-збутової мережі;
  • Надання МСП кредитних гарантій у місцевих банках та інших фінансових посередниках, спонукаючи їх поліпшувати кредитні умови і, таким чином, забезпечувати розширення доступу до фінансування для МСП. 

Сайт

http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/dcfta/index.htm

Дізнайтеся більше та подайте заявку

Грузія Республіка Молдова Україна

Партнери

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)