Програми

FORBIZ

Тривалість проекту: 
2016 - 2019
Бюджет ЄС: 
6,82 млн євро

Проект FORBIZ підтримує порядок денний реформ в України та її економічне відновлення, пропонуючи системний та розумний перехід до більш сприятливого бізнес-середовища з особливою увагою до МСП. Проект має на меті спрямування політики у бік загального визнання МСП та важливої ролі, яку вони відіграють в економічному відродженні, водночас намагаючись послабити регуляторний тиск та зменшити ризики для підприємств. 

Мета

 • Сприятливе регулювання підприємницької діяльності (компонент 1), яке підтримує українські органи влади на всіх відповідних рівнях з метою поліпшення регуляторної політики в пріоритетних галузях.
 • Підтримка політики щодо МСП (компонент 2), спрямована на зміцнення спроможності українських національних, регіональних та місцевих органів влади та інших зацікавлених сторін запроваджувати ефективну політику економічного розвитку, приділяючи особливу увагу МСП.
 • Діалог зі спільнотою МСП (компонент 3), спрямований на поліпшення доступу до інформації для українських МСП та отримання консультацій від бізнес-спільноти з питань регуляторного вдосконалення. 

Бенефіціари

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
 • Державна регуляторна служба,
 • Офіс ефективного регулювання,
 • Регіональні та місцеві органи влади, які мають регуляторні повноваження,
 • МСП та посередницькі організації (наприклад, фінансові посередники та бізнес-асоціації),
 • Українські МСП та бізнес-спільноти в цілому. 

Діяльність

 • Зменшення адміністративного тиску на МСП: Проект FORBIZ має на меті суттєве зменшення адміністративного тиску на МСП шляхом скасування неактуальних регулювань, несприятливих для бізнесу, в пріоритетних галузях за підтримки уряду.
 • Чіткі правила гри для підприємців: Проект FORBIZ впроваджує розумні, прості та сприятливі для бізнесу регулювання у пріоритетних галузях та сприяє безпечному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності українських МСП.
 • Єдиний інформаційний центр бізнес-регулювання: Проект FORBIZ впроваджує зручний веб-портал з регулювань для МСП, який містить сукупність правових норм та положень, що стосуються ведення підприємницької діяльності в галузях сільського господарства, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, міжнародної торгівлі та інформаційних технологій.
 • Якісна оцінка економічного впливу: Проект FORBIZ підтримує процес проведення оцінки раціонального економічного впливу для запобігання затратних регуляторних помилок. Він має на меті зробити якісну оцінку економічного впливу невід'ємною частиною поліпшеної регуляторної політики.
 • Впровадження стратегій, орієнтованих на бізнес: Проект FORBIZ сприяє українському уряду та організаціям підтримки бізнесу у розробці стратегій для розвитку МСП та планів дій.
 • Посилення голосу бізнес-спільноти: Підприємці мають виразити свою точку зору у формуванні свого майбутнього за допомогою діалогу! Діалог на державному та регіональному рівнях відкриває шлях до конструктивного діалогу з МСП та участі бізнес-спільнот у формуванні сприятливого бізнес-середовища в Україні.
 • Сприяння українським органам влади у підтримці МСП: Проект FORBIZ підтримує створення спеціального офісу / агентства з розвитку МСП в Україні та забезпечує регіональні органи влади практичними порадами щодо підтримки МСП у регіонах та стимулювання економічного зростання в країні. 

Результати станом на вересень 2017 року

 • Зменшення адміністративного тиску на МСП: Завдяки застосуванню унікальної методології "Rolling Review" було переглянуто понад 3 122 нормативно-правових акти. Це становить 50% від всіх правових актів, що регулюють принципи ведення підприємницької діяльності в Україні у пріоритетних галузях, таких як сільське господарство, будівництво, енергетика, транспорт, інформаційні технології та телекомунікації та нагляд за ринком. Український уряд скасував понад 396 застарілих регуляторних актів, що істотно поліпшило бізнес-середовище у відповідних галузях.
 • Чіткі правила гри для підприємців: З метою забезпечення рівного доступу до ринку та прозорого бізнес-середовища Офіс ефективного регулювання в рамках проекту FORBIZ ініціативи "EU4Business" розробив понад 112 законопроектів та нормативно-правових актів у пріоритетних галузях шляхом проведення тісних консультацій з українською бізнес-спільнотою відповідно до вимог Угоди про асоціацію, внаслідок чого понад 20 актів вже були прийняті Урядом України.
 • Єдиний інформаційний центр бізнес-регулювання: В рамках проекту FORBIZ ініціативи "EU4Business" було створено практичну та зручну Платформу ефективного регулювання PRO www.regulation.gov.ua за сприяння Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Бізнес-складова цієї платформи www.regulation.gov.ua/startup містить сукупність правових норм та положень, які регулюють діяльність МСП в Україні, а також дорожню карту щодо відкриття та управління підприємством у сфері надання послуг з мінімальними регуляторними труднощами
 • Якісна оцінка економічного впливу: З метою реалізації комплексної та якісної оцінки економічного впливу як складової поліпшеної регуляторної політики, регуляторні органи були забезпечені онлайн-інструментами: Аналіз регуляторного впливу, Тест МСП та Огляд "Rolling Review" www.regulation.gov.ua/regulator. Разом з Державною регуляторною службою України проект FORBIZ ініціативи "EU4Business" тісно співпрацює з галузевими міністерствами та регуляторними органами для впровадження передових регуляторних практик.
 • Впровадження стратегій, орієнтованих на бізнес: Завдяки тривалим зусиллям української бізнес-спільноти за консультаційної підтримки проекту FORBIZ ініціативи "EU4Business" у травні 2017 року Кабінет міністрів України розробив та затвердив "Стратегію розвитку українських МСП 2020". Цей стратегічний урядовий документ є першим всеохоплюючим документом щодо стратегії розвитку МСП, який приводить політику щодо МСП у відповідність до міжнародних стандартів, створюючи в країні основу підтримки програм реалізації політики, орієнтованої на МСП. Проект FORBIZ підтримує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у розробці реалістичного плану дій щодо МСП з метою реалізації Стратегії розвитку МСП.
 • Посилення голосу бізнес-спільноти: Близько 1 000 ключових зацікавлених сторін бізнес-спільноти у пріоритетних галузях на державному та регіональному рівнях були задіяні в регуляторних консультаціях з директивними органами. Українська бізнес-спільнота довела наявність потенціалу, який є рушійною силою регуляторної реформи в країні і спільно з регуляторними та директивними органами грає вирішальну роль у вирішенні проблеми регулювання та стимулюванні розвитку МСП, сприятливого інвестиційного клімату та економічного зростання.
 • Сприяння українським органам влади у підтримці МСП: Отримавши підтримку міжнародної спільноти на предмет доцільності створення офісу МСП в Україні, проект FORBIZ разом із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розглядає сценарій для створення Національного агентства з розвитку МСП в Україні. 

Сайт

Проект реалізується консорціумом, очолюваним GFA, у співпраці з GIZ та Berlin Economics.

Дізнайтеся більше та подайте заявку

Україна

Партнери