მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში სამუშაო ადგილების შექმნის და ეკონომიკური ზრდის სტიმულირების პოტენციალი გააჩნია. დაბრკოლებები, როგორიცაა შეზღუდული წვდომა დაფინანსებაზე, მძიმე კანონმდებლობა და ახალ ბაზრებზე შესვლის სირთულეები ხელს უშლის მათ განვითარებას. ევროკავშირის EU4Business პროგრამა ამსხვრევს ხსენებულ ბარიერებს დაფინანსების, ხელშეწყობის და ტრენინგის მეშვეობით, რითაც ეხმარება მცირე ბიზნესს, სრულად გამოავლინოს მისი პოტენციალი. EU4Business-ის ფარგლებში დახმარება გაიწევა სხვა ისეთ ორგანიზაციებთან ერთად, როგორიცაა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და ევროპის საინვესტიციო ბანკი.

Covid-19

როგორ შეიძლება დაგეხმაროთ ევროკავშირი?

სიახლეები/პრესა

EU4Business ინიციატივით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “მზაობა...
ონლაინ სწავლება ქართული აგრო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის - ევროკავშირის ბაზარზე უკეთესი წვდომისთვის
საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრისა (ITC) და განვითარებადი ქვეყნებიდან ევროპაში იმპორტის...

წარმატების ისტორიები

სი-ბოტი - ჩატბოტი ხელოვნური ინტელექტით პანდემიის დროს ქართული ბიზნესების ინფორმირებას უზრუნველყოფს
როცა პანდემია გვიტევს და სოციალური დისტანცირება უსაფრთხოების შენარჩუნების ძირითადი...
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და ევროკავშირი ხელს უწყობენ მეფრინველეობის მწარმოებელ კომპანია ჩირინას წარმოების ზრდაში
საქართველოს კვებითი ინდუსტრიის მხარდაჭერა ახალი კორონავირუსის პანდემიის დროს...

ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობელი ქვეყნების სიახლეები

ეწვიეთ ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობელი ქვეყნების საიტს დამატებითი ინფორმაციისთვის ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რეგიონის ქვეყნებთან თანამშრომლობის შესახებ.