პრომო ვიდეო სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის შესახებ

საქართველო |   | 
ვიდეოები

ეს ვიდეორგოლი შეიქმნა „ევროკავშირი ბიზნესისთვის“ ინიციატივის ფარგლებში მიმდინარე პროექტის - „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ მხარდაჭერით. ის აღწერს, თუ როგორ უზრუნველყოფს ელექტრონული სისტემა საჯარო შესყიდვების პროცესის გამჭვირვალობას, სამართლიანი კონკურენციის წახალისებას და ამ პროცესში დისკრიმინაციის აღმოფხვრას. ვიდეორგოლის მიზანია აამაღლოს მცირე და საშუალო მეწარმეების ცნობიერება ამ სისტემის უპირატესობის შესახებ, რაც საჯარო ტენდერებში მათი მონაწილეობის გაზრდას ემსახურება.

ვიდეო (მოკლე ვერსია)

ვიდეო (სრული ვერსია)