Підтримка МСП > Доступ до ринків

Східне партнерство: Готові до торгівлі - ініціатива "EU4Business"

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОКУС : 
Експортно-орієнтовані МСП

Проект сприяє малим та середнім підприємствам (МСП) у виході до нових ринків, зокрема ЄС, шляхом надання їм допомоги у визначенні та дотриманні стандартів якості відповідно до міжнародних вимог, налагодження зв'язків з покупцями в межах виробничо-збутової мережі, а також надання кластерної підтримки.

Проект насамперед підтримує ягідництво в Україні, акцентуючи увагу на наступних групах: свіжі, оброблені та органічні ягоди. Проект сприятиме МСП, які експортують та готові до експорту, у виробництві продукції з доданою вартістю відповідно до вимог міжнародних та європейських ринків, водночас з'єднуючи їх з ринками ЄС. Також надається цільова допомога місцевим ОПБ. Підтримка спрямована на те, щоб допомогти компаніям отримати доступ до ринку ЄС шляхом цілеспрямованого формування потенціалу, консультаційних послуг та діяльності з доступу до ринку.

Опис програми

ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ПОДАТИ ЗАЯВКУ

Марина СИДОРЕНКО
Менеджер проекту по країні
Тел.: +380 503 300 055
msydorenko@intracen.org

Олена Бутримова
Керівник відділу Східної Європі та Центральної Азії
boutrimova@intracen.org
Тел.: +41227300474

Міжнародний торговельний центр, Женева, Швейцарія

http://www.intracen.org/

ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ