Програми

Східне партнерство: Готові до торгівлі - ініціатива EU4Business

Тривалість проекту: 
2017 - 2020
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
Міжнародний торговий центр
Бюджет ЄС: 
6 млн євро

Проект допомагає малим та середнім підприємствам (МСП) з країн Східного партнерства інтегруватися до глобальних виробничо-збутових мереж та виходити на нові ринки, зокрема Європейського Союзу (ЄС). Ця діяльність сприятиме МСП у виробництві продукції з доданою вартістю відповідно до вимог міжнародних та європейських ринків, водночас з'єднуючи їх із закупниками з глобальних виробничо-збутових мереж та ринків, особливо в межах ЄС. В рамках цього процесу допомога вдосконалить внутрішньогалузеві послуги для МСП разом з певними виробничо-збутовими мережами шляхом зміцнення потенціалу місцевих організацій підтримки бізнесу (ОПБ).

Мета

Сприяння МСП з шести країн Східного Партнерства у розвитку міжнародної торгівлі, зокрема з ЄС.

Бенефіціари

МСП, галузеві організації підтримки бізнесу (ОПБ) та інші органи, які представляють галузь.

Діяльність

 • Проведення аналізу певних виробничо-збутових мереж та визначення стримувальних факторів та можливостей для розвитку конкурентоспроможності МСП на основі державно-приватних консультацій.
 • Визначення потенційних цільових ринків, включаючи країни Східного партнерства, окреслення ринкових можливостей та вимог для певних груп продукції.
 • Розробка та схвалення дорожніх карт проекту для кожної країни, включаючи надання спеціальної технічної допомоги з метою зміцнення міжнародної конкурентоспроможності.
 • Схвалення висновків та стратегічних орієнтирів дорожніх карт зацікавленими сторонами країн-бенефіціарів (це може бути зроблено на регіональному заході).
 • Обрання групи бенефіціарів (МСП та їхні групи постачальників/виробників, а також ОПБ) на основі визначених критеріїв.
 • Проведення ознайомлювальних та інформаційних заходів щодо ключових питань, важливих для успішної торгівлі на глобальних ринках, зокрема на європейському ринку (включаючи корпоративну соціальну відповідальність та основні норми праці).
 • Розробка керівництв з ведення підприємницької діяльності для цільових груп продукції з особою увагою до вимог ПВЗВТ, а також інших інструментів, таких як дослідження бізнес-середовища, (доступу до) ринків та експорту-імпорту з метою забезпечення індивідуального інформування МСП.
 • Проведення тренінгів та навчання, надання консультаційних послуг пілотним групам МСП у сферах, визначених та окреслених у дорожніх картах.
 • Оцінка доцільності створення виробничих груп та/або інших форм об'єднань МСП з метою поліпшення галузевої конкурентоспроможності.
 • Ознайомлення з обладнанням, яке постачають європейські виробники, та встановлення зв'язків з постачальниками з ЄС за потреби.
 • Оцінка спроможності галузевих ОПБ задовольняти потреби МСП в межах певних глобальних виробничо-збутових мереж (надання послуг та управління).
 • Надання порад щодо портфелю послуг для окремих галузевих ОПБ, таких як галузеві торговельні асоціації або галузеві цільові групи, за необхідністю заповнення прогалин в інфраструктурі підтримки галузі.
 • Проведення тренінгів для галузевих ОПБ щодо вдосконалення ключових напрямків у сферах, визначених та окреслених у дорожніх картах.
 • Сприяння створенню платформ з обміну інформацією та знаннями, а також розвиток технічної та торговельної співпраці з професійними інститутами та галузевими організаціями цільових ринків.
 • Визначення потенційних покупців в ЄС та на інших потенційних ринках, включаючи країни Східного партнерства, та проведення поглибленого аналізу ринкових можливостей з детальним зазначенням вимог покупців.
 • Підготовка МСП до участі у торговельних ярмарках та розвиток їхніх навичок із стратегій маркетингу та продажів шляхом проведення тренінгів та надання консультаційних послуг.
 • Створення мережі з потенційними покупцями для цільової групи товарів в кожній країні.
 • Опис профілю діяльності та підготовка рекламних матеріалів для презентації МСП потенційно зацікавленим міжнародним та європейських покупцям та інвесторам.
 • Планування та організація навчальних турів, зустрічей з розвитку співпраці, участі у торговельних ярмарках та зустрічей "покупець / продавець" з метою сприяння співпраці з закупниками.
 • Розробка платформи електронної торгівлі для полегшення доступу до світових ринків за потреби (потреба має бути підтверджена аналізом виробничо-збутової мережі в кожній країні).

Результати

 • Результат 1: Розроблено дорожні карти для певних виробничо-збутових мереж в кожній країні.
 • Результат 2: Зміцнено потенціал МСП з метою збільшення обсягу виробництва продукції з доданою вартістю та підвищення конкурентоспроможності.
 • Результат 3: Підвищено потенціал галузевих ОПБ з метою забезпечення МСП якісними та актуальними послугами в межах виробничо-збутових мереж.
 • Результат 4: Налагоджено бізнес-зв'язки з метою сприяння МСП у розширенні продажів на міжнародних ринках та у виробничо-збутових мережах, зокрема ЄС.

 

Партнери