Програми

Консультування малого бізнесу

Тривалість проекту: 
2010 - 2019
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Бюджет ЄС: 
16 млн євро у два етапи

Програма має на меті сприяння підвищенню ефективності управління в секторі малих та середніх підприємств (МСП) шляхом надання технічної допомоги індивідуальним підприємствам з метою розвитку бізнесу.

Вона підтримує МСП у здійсненні структурних змін та розвитку нових ділових навичок, допомагаючи їм розвиватися та змагатися в умовах ринкової економіки.

Програма також допомагає МСП отримати доступ до місцевих консалтингових послуг на умовах розподілу витрат шляхом надання грантів до 10 000 євро. Крім того вона спрямована на розвиток стабільної інфраструктури консультаційних послуг для надання їх МСП.

Мета

 • Сприяння поліпшеному доступу до фінансування для МСП та підвищення конкурентоспроможності МСП, яким була надана допомога.
 • Підтримка діяльності, передбаченої ПВЗВТ
 • Зміцнення та підвищення стабільності місцевої інфраструктури консультаційних послуг

Бенефіціари

 • МСП

Діяльність

 • Бізнес-консультації від міжнародних консультантів: реалізація навчальної та наставницької діяльності, а також надання комерційних та технічних ноу-хау головним керівникам в основних сферах підприємницької діяльності.
 • Організація навчальних візитів до країн зі сталими ринковими економіками.
 • Визначення ключових практичних та технічних змін та передових практик, які можуть бути впроваджені підприємством.
 • Бізнес-консультації від місцевих консультантів: надання підтримки у розробці проектів (наприклад, діагностика підприємства, надання консультацій відповідно до потреб підприємства, визначення завдань консультантів).
 • Моніторинг проекту протягом його реалізації.
 • Забезпечення внеску в розмірі 25-75% від загальних чистих витрат проекту.
 • Проведення стажування для обраних місцевих консультантів в рамках проектів, розроблених для обраних МСП.

Результати

З 2010 року в усьому регіоні:

 • 1 919 МСП отримали консультаційну допомогу
 • 72% МСП збільшили обсяг товарообігу протягом року після завершення проекту
 • 60% МСП збільшили кількість співробітників
 • МСП-бенефіціари отримали фінансування у сумі 194,8 млн євро від ЄБРР та інших фінансових установ

В цілому з 2010 року ЄБРР надав підтримку 1 919 МСП в країнах Східного партнерства шляхом забезпечення консультаційної допомоги через 163 проекти із залученням міжнародних консультантів та 1 756 проектів із залученням місцевих консультантів

Проекти із залученням міжнародних консультантів

43 оцінених проекти:

95% проектів були оцінені як успішні або дуже успішні

67% підприємств звітували про збільшення обсягу товарообігу у середньому на 46% на загальну суму 209 млн євро

64% підприємств збільшили число співробітників у середньому на 39%, таким чином створивши 1 365 робочих місць

46% підприємств отримали зовнішні інвестиції в сумі понад 90,1 млн євро (для оцінених проектів) Проекти із залученням місцевих консультантів

79% проектів були оцінені як успішні або дуже успішні через рік після завершення проекту

76% підприємств, які отримали допомогу, звітували про збільшення обсягу товарообігу у середньому на 66% на загальну суму 563 млн євро

56% підприємств, які отримали допомогу, звітували про збільшення кількості співробітників в середньому на 41%, таким чином створивши 9 627 нових робочих місць.

17% підприємств отримали інвестиції на загальну суму 104,7 млн євро (з яких 35,8 млн євро - від ЄБРР у вигляді прямого фінансування та шляхом вливання акціонерного капіталу)

46% підприємств, які отримали допомогу, звітували про повторне залучення консультанта після завершення проекту

Сайт

http://www.ebrd.com/knowhow

Партнери