Програми

EU4Business: від стратегії до дії

Тривалість проекту: 
2017 - 2020
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
ОЕСР
Бюджет ЄС: 
4 млн євро

Цей проект, в якому приймає участь багато країн, підтримує реформи у сфері підвищення конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища в країнах Східного партнерства та діє як на національному, так і на регіональному рівнях. На національному рівні ОЕСР забезпечує індивідуальну підтримку в розробці, моніторингу та модернізації стратегій та програм, які сприяють реалізації реформ у сфері розвитку приватного сектору, процесу розробки конструктивної політики та розширенню бізнес-середовища. На регіональному рівні ОЕСР стимулює впровадження реформ за допомогою партнерських перевірок та діалогу з питань регіональної політики. Крім того, у співпраці з партнерськими організаціями (Європейською комісією, ЄБРР та Європейським фондом освіти) ОЕСР проведе третю оцінку виконання Акту з питань малого бізнесу для Європи з метою моніторингу прогресу у впровадженні законодавчих реформ та раціоналізації господарчої діяльності, а також визначення майбутніх пріоритетів у сфері розвитку МСП. 

Мета

Головною метою є підтримка реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища в країнах Східного партнерства.

Зокрема, проект має на меті:

 • посилення інституційної бази, надання державної підтримки приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища;
 • сприяння моніторингу та оцінюванню політики розвитку приватного сектору та вдосконалення процесу розробки статистики підприємницької діяльності;
 • сприяння процесу розробки конструктивної політики та раціоналізації господарчої діяльності на регіональному рівні;
 • стимулювання впровадження судової реформи за допомогою партнерських перевірок та діалогу з питань регіональної політики.

Бенефіціари

Директивні органи у сфері розвитку приватного сектору, відповідні державні установи, посередницькі організації і, насамперед, приватний сектор в шести країнах Східного партнерства.

Діяльність

Національний рівень

Окрім надання індивідуальної підтримки кожній країні з урахуванням її потреб та особливостей, основна діяльність проекту передбачає:

 • Надання допомоги урядам в розробці стратегій та планів дій та пропонування ключових показників ефективності діяльності для оцінювання результатів.
 • Посилення процесу розробки політики шляхом впровадження заходів із залученням зацікавлених сторін державного та приватного секторів.
 • Надання допомоги урядам у моніторингу прогресу у впровадженні реформ в сфері підвищення конкурентоспроможності та запланованих дорожніх карт законодавчих реформ.
 • Надання допомоги урядам у розробці, аналізі та поширенні гармонізованої статистики підприємницької діяльності.

Регіональний рівень

Основні напрями діяльності:

 • Перегляд методології оцінки виконання Акту з питань малого бізнесу.
 • Організація одного засідання фокус-групи з питань приватного сектору для кожної країни та трьох семінарів, присвячених Акту з питань малого бізнесу, для зацікавлених сторін з метою спрощення процесу оцінки виконання Акту.
 • Проведення урядової самооцінки та оцінки виконання Акту з питань малого бізнесу з боку ОЕСР в шести країнах.
 • Опублікування регіонального звіту.
 • Організація трьох регіональних засідань круглого столу ОЕСР з підвищення конкурентоспроможності країн Євразії.
 • Проведення шести партнерських перевірок (2017: Вірменія, 2018: Азербайджан, Грузія, 2019: Беларусь, Молдова, Україна).

Результати

 • Очікувані результати:
 • Вдосконалені стратегічні програми розвитку приватного сектору (стратегії / плани дій).
 • Підвищена інституційна спроможність уряду надавати підтримку приватному сектору.
 • Збільшений внесок бізнес-асоціацій до процесу розробки політики.
 • Підвищена спроможність здійснювати моніторинг реалізації державної політики.
 • Наявність структурної та демографічної статистики підприємницької діяльності.
 • Опублікування, розповсюдження та використання для процесу розробки політики третього звіту з результатами оцінки виконання Акту з питань малого бізнесу.
 • Партнерські перевірки стану реалізації реформ в сфері підвищення конкурентоспроможності.

Партнери