Програми

East Invest 2

Тривалість проекту: 
2014 - 2017
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
EUROCHAMBRES
UEAPME
Бюджет ЄС: 
6,5 млн євро

Проект "East Invest 2" реалізується паралельно з проектом "East Invest", приділяючи основну увагу ПВЗВТ та організації тренінгів для ОПБ та МСП з питань ведення підприємницької діяльності з ЄС, які супроводжуються відвідуванням потенційних європейських ділових партнерів та ознайомленням з принципами ведення підприємницької діяльності в Європі за допомогою механізму виїзних презентацій "East Invest I".

Мета

Підтримка розвитку сприятливого економічного середовища та конкурентоспроможного приватного сектору шляхом збільшення торговельних потоків та інвестицій між державами-членами ЄС та країнами Східного партнерства.

Бенефіціари

Організації підтримки бізнесу та МСП з ЄС та шести країн Східного партнерства, які мають потенціал для розвитку взаємного співробітництва та інвестиційних відносин.

Діяльність

  • Нарощування потенціалу ОПБ (Twinnings, програми обмінів для ОПБ та Академії);
  • Академії МСП;
  • Діалог між державним та приватним секторами;
  • Щорічні конференції.

Результати

  • Створено інтерактивну мережу, учасниками якої є понад 100 ОПБ з країн Східного партнерства та ЄС. В рамках цієї мережі створено підмережу ОПБ з країн Східного партнерства з метою зміцнення регіональної співпраці в 6 країнах.
  • Близько 150 ОПБ з країн Східного партнерства пройшли тренінги з різних тем для вдосконалення послуг, які вони надають МСП, зміцнення своєї членської бази, а також для участі у діалозі між державним та приватним секторами. З цією метою організовано 13 проектів "Тwinning" між ОПБ з країн ЄС та Східного партнерства, 24 обміни для ОПБ, 5 Академій ОПБ та 30 тренінгів з проведення діалогу між державним та приватним секторами.
  • Понад 340 МСП пройшли тренінги у 12 Академіях МСП з питань експортної готовності, вимог ПВЗВТ та законодавства ЄС в сільськогосподарській галузі, а також з методик маркетингу та участі у міжнародних справах.
  • Розроблено Регіональний меморандум з рекомендаціями для директивних органів щодо поліпшення бізнес-середовища в країнах Східного партнерства за участю близько 200 організацій приватного сектору (бізнес-асоціацій).

Сайт

http://www.east-invest2.eu

Партнери