Planul de investiții externe al UE

Planul de investiții externe (PIE) al UE – adoptat în septembrie 2017 – are ca obiectiv încurajarea investițiilor în țările partenere din regiunea vecinătății europene și din Africa. Mobilizând și sprijinind investițiile, PIE promovează creșterea favorabilă incluziunii, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă, punând accent pe domenii de investiții prioritare precum:

  • energie durabilă și conectivitate;
  • finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM);
  • agricultură durabilă, întreprinzători agricoli și agroeconomie;
  • orașe durabile;
  • instrumente digitale pentru dezvoltare.

PIE sprijină țările partenere prin:

La baza Planului de investiții externe stă experiența UE în implementarea a opt facilități de investiții regionale în afara UE, inclusiv a Facilității de investiții pentru vecinătate (FIV). Din 2007, când s-au creat primele mecanisme de finanțare mixtă ale UE, s-au acordat granturi de 3,4 miliarde EUR din partea UE, care au susținut împrumuturi de 26 de miliarde EUR, volumul total al investițiilor în țările partenere fiind de aproximativ 57 de miliarde EUR.

Programul Femei în afaceri din cadrul inițiativei EU4Business este un exemplu de proiect sprijinit deja de UE, care va fi extins cu ajutorul Planului de investiții externe, a cărui contribuție actuală de 4,8 milioane EUR din partea UE sprijină investiții totale de 54,3 milioane EUR.

Contribuția de 4,1 miliarde EUR a UE la PIE va atrage investiții de până la 44 de miliarde EUR până în 2020.

Faceți clic aici pentru a vizita portalul dedicat Planului de investiții externe al UE.

Descărcați fișa PIE 2017