Допомога організаціям підтримки бізнесу та іншим постачальникам послуг

Під організаціями підтримки бізнесу (ОПБ) розуміють такі організації, як торгово-промислові палати, галузеві та інші бізнес-асоціації, що відіграють ключову роль у підтримці малих та середніх підприємств (МСП) шляхом надання бізнес-консультацій та послуг щодо підтримки своїх учасників, а також шляхом сприяння поліпшенню бізнес-середовища, представляючи інтереси МСП у діалозі між державним та приватним секторами.

"EU4Business" підтримує ОПБ як на регіональному рівні – через проекти "East Invest", так і на національному рівні – через низку двосторонніх проектів, спрямованих на нарощування потенціалу ОПБ та підтримку діалогу між державним та приватним секторами.

Community: