Східне партнерство

Східне партнерство

Східне партнерство є спільною політичною ініціативою Європейського Союзу (ЄС), країн-членів ЄС та його шести східних сусідів: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдови та України. У зв'язку з цим відносини ЄС з його сусідами регулюються відповідно до принципів Глобальної стратегії ЄС та оновленої Європейської політики сусідства, які вказують на необхідність зосередитися на зміцненні стабільності та стійкості східних сусідів ЄС. 

В рамках цієї ініціативи існують спільні зобов'язання щодо досягнення реальних результатів на користь населення в усьому регіоні. З метою підтримки цього результативного підходу до розвитку Східного партнерства Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ визначили 20 основних очікуваних результатів до 2020 року, а також кроки, які мають бути реалізовані на момент початку саміту Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі в листопаді 2017 року

Заради здійснення цих завдань співробітництво охоплює чотири пріоритетні напрямки, узгоджені на саміті Східного партнерства в Ризі в 2015 році:

  • Економічний розвиток та ринкові можливості;
  • Зміцнення інститутів та ефективне врядування;
  • Взаємодія, енергоефективність, навколишнє середовище та боротьба з наслідками зміни клімату;
  • Мобільність та контакти між людьми.

В усіх сферах увага також приділяється структурованому залученню різноманітних громадських організацій, сприянню ґендерної рівності та недискримінації, а також більш прозорим та спеціально розробленим стратегічним комунікаціям.

Цей новий стратегічний план дій передбачає діяльність ЄС, його держав-членів та шести країн Східного партнерства на період до 2020 року, спираючись на спільні завдання, узгоджені під час заснування Східного партнерства на Празькому саміті у травні 2009 року.

В більш широкому контексті Східне партнерство сприяє також досягненню ключових глобальних політичних цілей, які відповідають Цілям сталого розвитку ООН до 2030 року та Паризькій угоді про зміну клімату.

Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням.