Програми

Підтримка реформ у сфері розвитку конкурентоспроможності МСП

Тривалість проекту: 
2013 - 2017
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
ОЕСР
Бюджет ЄС: 
2,5 млн євро

Проект допомагає країнам Східного партнерства в реалізації законодавчих реформ на основі стратегічних рекомендацій, зазначених в Індексі політики від ОЕСР, що сприятиме вдосконаленню реагування на потреби МСП з боку уряду та налагодженню діалогу між державним і приватним секторами на національному рівні

Мета

 • Допомога країнам Східного партнерства у впровадженні законодавчих реформ на основі рекомендацій, зазначених в Індексі політики щодо МСП.
 • Вдосконалення реагування на потреби МСП з боку уряду та налагодження діалогу між державним і приватним секторами на національному рівні.
 • Посилення політичного діалогу та реалізація партнерських перевірок щодо конкурентоспроможності МСП в країнах Східного партнерства.
 • Зміцнення співпраці між учасниками МСП з регіону Східного партнерства та сприяння обміну передовими практиками.

Бенефіціар

 • Директивні органи;
 • Державні установи;
 • Бізнес-посередники;
 • МСП.

Діяльність

Програма підтримує діяльність на національному та регіональному рівнях. Діяльність на національному рівні впроваджується в тих країнах, які проявили високий‑рівень політичної відповідальності у впровадженні законодавчих реформ у сфері МСП та тих, які погодилися на проведення партнерської перевірки реалізації цих реформ. Діяльність на регіональному рівні охоплює всі країни Східного партнерства.

Національний рівень

 • Збір даних, аналіз та візити до країни з метою розробки політичних реформ або політичних актів для підтримки реалізації рекомендацій, зазначених в Індексі політики щодо МСП.
 • Семінари з підготовки країн до партнерської перевірки.
 • Тренінги та семінари зі зміцнення потенціалу для підтримки впровадження реформ.

Регіональний рівень

 • Нарощування потенціалу завдяки семінарам для директивних органів.
 • Створення регіональної платформи у вигляді круглого столу ОЕСР з підвищення конкурентоспроможності країн Євразії.

Результати

Завдяки підтримці на національному рівні дорожні карти законодавчих реформ були розроблені та надані для партнерської перевірки до круглого столу ОЕСР з підвищення конкурентоспроможності країн Євразії. Партнерські перевірки є перспективними та рекомендованими стратегічними рішеннями конкретних завдань, які стоять перед цими країнами. Вони здійснюються експертами-професіоналами з країн-учасниць ОЕСР та призводять до дискусії між країнами-партнерами, бізнес-асоціаціями та представниками інших міжнародних організацій. На даний час партнерські перевірки були проведені для Молдови ("Доступ до фінансових ресурсів" та "Послуги з розвитку бізнесу"), Вірменії ("Приєднання вірменських МСП до глобальних виробничо-збутових мереж на прикладі агробізнесу" та "Об'єднання міжнародних підприємств та вірменських МСП на прикладі сектору будівельних матеріалів"), Грузії ("Рекомендації щодо Стратегії розвитку грузинських МСП на період 2016-2020 років"), України ("Вдосконалення бази для енергосервісних компаній") та Білорусі ("Зміцнення спроможностей МСП завдяки стабільності ринку послуг в сфері розвитку підприємницької діяльності"). Після проведення партнерських перевірок надається підтримка у впровадженні реформ на національному рівні, а круглий стіл здійснює моніторинг цього прогресу впровадження протягом трьох років після першої партнерської перевірки. Зацікавлені сторони долучаються до діяльності зі зміцнення потенціалу та сприяють формулюванню політики та розробці дорожніх карт завдяки участі в робочих групах.

Сайт

https://www.oecd.org/globalrelations/supportingsmecompetitivenessintheeasternpartnercountries.htm

Партнери