Програми

Партнерська ініціатива ЄС щодо надання фінансування у місцевій валюті: Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE)

Тривалість проекту: 
2018 - 2039
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
Німецький банк розвитку (KfW)
Бюджет ЄС: 
50,32 млн євро

Фонд має на меті сприяти економічному розвитку та процвітанню шляхом надання додаткового сталого фінансування, насамперед, мікро- і малим підприємствам (ММП) та приватним домогосподарствам через відповідні місцеві фінансові установи.

Мета

Головною метою проекту є надання можливості EFSE забезпечити доступ ММСП та приватним домогосподарствам з низьким доходом до середньострокових кредитів у національній валюті, не піддаючи їх валютному ризику. Крім цього, Проект ставить перед собою наступні конкретні цілі: 1) покращення доступу до фінансування, створення і забезпечення стабільних робочих місць; 2) залучення державного та приватного капіталу (каталітичний ефект); 3) посилення інклюзивності місцевого фінансового ринку.

Бенефіціари

Мікро-, малі та середні підприємства, а також приватні домогосподарства з низьким доходом.

Діяльність

Надання кредитів у національній валюті.

Результати

Проект буде спрямовано на вирішення ключових проблем вразливості підприємств країн Східного партнерства:

1. Забезпечення доступу до середньострокових кредитів у національній валюті для ММСП з недостатнім доступом до фінансування та приватних домогосподарств з низьким доходом, не піддаючи їх валютному ризику.

2. Покращення доступу до фінансування та створення і забезпечення стабільних робочих місць.

Метою Проекту є поліпшення доступу до фінансування через  збільшення кредитування місцевими банками ММСП та приватних домогосподарств з низьким доходом. Кінцевою метою Проекту є сприяння створенню та забезпеченню стабільних робочих місць. Завдяки сприянню самозайнятості досягається цільова мета - зменшення бідності в регіоні.

1. Залучення державного та приватного капіталу (каталітичний ефект)

Партнерський підхід EFSE має на меті створення важливого демонстраційного ефекту та заохочення інших учасників ринку до участі у фінансуванні сектору ММСП.

2. Посилення інклюзивності місцевого фінансового ринку

Метою EFSE є розвиток місцевих фінансових ринків згідно з  принципами сталого розвитку та вільного ринку, встановлення стандартів кредитування, зменшення дефіциту середньострокового та довгострокового фінансування, а також впровадження правил відповідального фінансування. У країнах Східного партнерства Фонд вже надав суб-кредити кінцевим позичальникам, середній розмір яких склав близько 10 000 євро, та планує продовжувати цю практику. Планується, що у країнах Східного партнерства Фонд фінансово підтримає додаткових 74 000 ММСП або приватних домогосподарств, за рахунок чого сукупна кількість бенефіціарів такого фінансування може сягнути близько 250 000 ММСП за період з початку створення Фонду у країнах Східного партнерства до 2037 року. Фонд планує видати суб-кредити для ММСП або приватних домогосподарств у країнах Східного партнерства на загальну суму 1 млрд євро. Частка мікро-кредитів у кількісному вигляді буде домінуючою.

Сайт

https://www.efse.lu

Партнери