Програми

Кредитна лінія ЄБРР – EU4Business – Етап IІ

Тривалість проекту: 
2017 - 2027
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Бюджет ЄС: 
38,9 млн євро

Програма ПВЗВТ від ЄБРР сприяє розвитку сектора МСП та посиленню його спроможності скористатися можливостями ПВЗВТ завдяки різноманітним інвестиціям за підтримки безвідплатного фінансування з боку ЄС, спрямованого на зменшення ризику, надання інвестиційних пільг для МСП та технічної допомоги.

Мета

Загальною метою проекту є підтримка пріоритетних напрямків розвитку МСП в Грузії, Молдові та Україні, передбачених ПВЗВТ внаслідок підписання Угод про асоціацію у 2014 році. А саме: збільшення обсягу інвестицій, які допомагають МСП реагувати на виклики та можливості, створені ПВЗВТ, поліпшення доступу до довгострокового фінансування та умов для підприємств в трьох країнах-бенефіціарах, а також сприяння транскордонним торговельним операціям. 

Бенефіціари

Місцеві фінансові посередники та МСП в Грузії, Молдові та Україні

Діяльність

Програма ПВЗВТ від ЄБРР складається з чотирьох основних частин:

 • Сприяння інвестиціям, передбаченим ПВЗВТ, завдяки поліпшенню доступу до фінансування для МСП, що передбачає:
  • кредитні лінії для фінансових посередників-учасників для подальшого кредитування МСП, на яких працює не більше 500 співробітників;
  • заохочувальні платежі для МСП з метою залучення кредитного фінансування від фінансових посередників-учасників для довгострокових інвестицій в рамках ПВЗВТ (зокрема: інвестиції на купівлю певних схвалених технологій, необхідних в рамках ПВЗВТ; інвестиції до галузей, пов'язаних з експортом або імпортозаміщенням в рамках ПВЗВТ; інвестиції з метою виконання пріоритетних директив ЄС в рамках Угоди про асоціацію / ПВЗВТ);
  • компенсації відсоткових ставок в національній валюті в Україні для подальшого кредитування МСП.
 • Збільшення коротко- та середньострокового фінансування торгівлі для підприємств через місцевих фінансових посередників з метою сприяння транскордонним та внутрішнім торговельним операціям – надається технічна допомога для підвищення спроможності фінансових посередників-учасників фінансувати торгівлю, приділяючи особливу увагу МСП, які ведуть діяльність в галузях, передбачених ПВЗВТ. Діяльність (зокрема тренінги, консультаційні послуги, галузеві заходи з фінансування торгівлі, дистанційне навчання) із просування та впровадження передових практик, розважливих банківських принципів та норм, вдосконалених банківських ноу-хау для фінансування торгівлі, глибокого розуміння юридичних питань, пов'язаних з торгівлею, інтеграції учасників до спільноти фінансування міжнародної торгівлі шляхом проведення заходів з налагодження ділових зв'язків та задоволення потреб МСП, які займаються торгівлею.
 • Бізнес-консультації для МСП з метою підвищення знань у сфері технологій, управління та ринків, а також зміцнення потенціалу для розробки інвестиційних проектів (ця діяльність не фінансується в рамках цього проекту, але фінансується з боку ЄС в рамках програми "Консультування малого бізнесу");
 • Політичний діалог з метою поліпшення внутрішнього бізнес-середовища для МСП (ця діяльність фінансується в рамках Етапу І програми "Кредитна лінія ЄБРР - EU4Business").

Результати

По завершенню проекту мають бути досягнуті наступні результати:

 • 7 фінансових посередників-учасників будуть задіяні в розширенні субкредитування для МСП;
 • 12 фінансових посередників-учасників будуть задіяні в наданні інструментів фінансування торгівлі;
 • 600 млн євро нового фінансування для сприяння торгівлі;
 • 400 субкредитів для МСП або інвестицій, які впроваджуються МСП в рамках ПВЗВТ;
 • 113 млн євро нового фінансування для розвитку МСП;
 • Збереження 16 000 робочих місць;
 • Підтримка 900 торговельних операцій.

Дізнайтеся більше та подайте заявку

Грузія Республіка Молдова Україна

Партнери