Програми

East Invest 1

Тривалість проекту: 
2010 - 2017
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 
EUROCHAMBRES
Бюджет ЄС: 
7 млн євро

"East Invest" - це регіональний проект сприяння інвестуванню та торгівлі, який робить внесок до економічного розвитку регіону та поліпшує бізнес-середовище шляхом налагодження зв'язків між ЄС та країнами Східного партнерства, а також між самими східними партнерами в галузях виробничої сфери, визначених як пріоритетні.

Мета

 • Підвищення потенціалу суб'єктів економічної діяльності в країнах Східного партнерства (ОПБ, МСП та певних державних організацій) з метою сприяння інвестуванню та економічній співпраці між ЄС та країнами Східного партнерства, а також між шістьма цільовими країнами.

 • Створення "Східного альянсу" шляхом залучення бізнес-організацій з обох боків з метою налагодження сталого партнерства та діалогу з органами державної влади та між собою.

Бенефіціари

Організації підтримки бізнесу та МСП в ЄС та шести країнах Східного партнерства, які мають потенціал для розвитку взаємного співробітництва та інвестиційних відносин.

Діяльність

 • Створення та зміцнення мереж підтримки МСП в країнах Східного партнерства та в ЄС (Східний альянс).
 • Організація зустрічей з метою налагодження зв'язків між МСП з ЄС та країн Східного партнерства, включаючи участь в регіональних ярмарках.
 • Надання технічної допомоги МСП в межах Східного альянсу з метою зміцнення зв'язків та розвитку торгових навичок та можливостей.
 • Надання технічної допомоги організаціям підтримки бізнесу в межах Східного альянсу, розвиваючи їхні здібності та можливості для підтримки мереж МСП.
 • Надання технічної допомоги певним державним організаціям в межах Східного альянсу з метою підвищення їхнього потенціалу в створенні більш сприятливого бізнес-середовища для МСП в усьому регіоні дії програми "East-Invest".

Результати

Для МСП:

 • Механізм виїзних презентацій для МСП: проведено 24 виїзних презентації для МСП у 17 державах-членах ЄС за участю 11 ОПБ з країн Східного партнерства, 18 ОПБ з ЄС, 400 МСП з країн Східного Партнерства та 1 000 компаній з ЄС. В рамках виїзних презентацій укладено 22 ділових угоди між МСП з ЄС та країн Східного партнерства.
 • Організовано 5 навчальних візитів до Європи, в яких прийняли участь понад 50 МСП з 6 країн.
 • Організовано 22 семінари для МСП з питань законодавства ЄС та інтернаціоналізації в країнах Східного партнерства, де пройшли навчання понад 216 МСП з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України.

Для організацій підтримки бізнесу (ОПБ):

 • Проведено понад 50 персональних обмінів за участю країн Східного партнерства: один з Грузії до Італії; один з Молдови до Італії; два з України до Іспанії; три з Білорусі до Україні тощо.
 • Організовано 4 Академії управління ОПБ за участю 128 представників ОПБ з України, Грузії та Молдови.
 • 15 проектів "Тwinning" (довгострокове партнерство) між ОПБ з ЄС та країн Східного партнерства, які передбачають передачу останнім ноу-хау та розвиток довгострокових відносин між ОПБ.
 • Створення консультативної служби ЄС, яка надає можливість ОПБ з країн Східного партнерства звертатися по експертну пораду до їхніх партнерів з країн ЄС та отримувати допомогу на місці.
 • Створено 6 курсів управління проектами (1 для кожної країни) з метою зміцнення потенціалу ОПБ в країнах Східного партнерства в управлінні проектами.

Для певних державних організацій (інвестиційна діяльність):

 • Визначення 6 пріоритетних галузей для регіону
 • Детальний країновий та галузевий аналіз для кожної з 6 країн Східного партнерства
 • 6 країнових звітів на сайті "East Invest" (розділ "Сприяння інвестиціям")
 • 6 брошур з інвестиційними картами
 • 4 інвестиційних каталоги
 • 9 інвестиційних конференцій

Сайт

http://www.east-invest.eu/ru_RU/glavnaya-straniza

 

Партнери