Бібліотека

Ця Зелена книга, підготовлена Офісом ефективного регулювання за підтримки проекту EU4Business FORBIZ, спрямована на пошук та аналіз проблем, пов’язаних із застосуванням інструментів (засобів) регулювання сфери енергоефективності та енергозбереження, а саме: енергетичний паспорт підприємства, норми та нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів, експертиза з енергозбереження, енергетичне марк

Зелена книга про стан регулювання на ринку фіксованого широкосмугового доступу до мережі інтернет підготовлена Офісом ефективного регулювання за підтримки проекту FORBIZ в рамках ініціативи EU4Business.

Цей звіт "EU4Business" містить глибокий аналіз економічної ситуації в Україні, а також представляє проекти "EU4Business", які в даний час реалізуються в країні. Він також зосереджується на чинній національній політиці та майбутніх заходах, передбачених національною стратегією щодо МСП. 

МСП в країнах Східного партнерства мають потенціал для здійснення вагомого внеску у створення нових робочих місць та забезпечення економічного зростання. Проте вони все ще стикаються з проблемами, які перешкоджають їм повною мірою реалізовувати свій потенціал.

Зелена книга про стан регулювання на ринку монтажу внутрішніх інженерних мереж, спеціалізованих будівельних та робіт із завершення будівництва підготовлена Офісом ефективного регулювання за підтримки проекту FORBIZ в рамках ініціативи EU4Business.

Документи, наведені нижче, містять сукупність ключових аспектів, які мають бути враховані для успішного проведення торговельних ярмарок та інших маркетингових заходів, таких як торговельні виставки.

 

Successful participation in trade fairs, by AUMA, the German Trade Fair Industry Association

Контрольний перелік оцінки готовності до експорту та презентація від проекту "East Invest" ініціативи "EU4Business", яка пояснює важливість ретельної підготовки для кожного МСП, що планує розширення на експортних ринках.

Впродовж двох десятиріч, з середини 1980-х років до середини 2000-х років, глобалізація виробництва завдяки швидкому розширенню міжнародної торгівлі безперечно була основною економічною тенденцією економік, що розвиваються, та високоприбуткових економік.