Gestiunea îmbunătățită a informațiilor ajută o clinică de fertilitate din Moldova să trateze cu 27 % mai mulți pacienți

clinică de fertilitate
Republica Moldova
 | 

NewMedLife, o clinică de fertilitate din Moldova, a putut să trateze cu 27 % mai mulți pacienți și să își crească cifra de afaceri cu 60 % grație unui nou sistem informatic de gestiune. Un consultant IT pus la dispoziție de către programul Servicii de consultanță pentru afaceri al BERD a ajutat IMM-ul să-și transforme afacerea.

Programul Servicii de consultanță pentru afaceri al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare a ajutat NewMedLife, o clinică medicală din Moldova, specializată în tratamente de fertilitate, să își transforme modul de gestionare a informațiilor și săîși extindă afacerea. Grație colaborării cu un consultant IT local, NewMedLife a introdus un sistem informatic de gestiune (MIS) personalizat, care i-a ajutat să crească numărul de pacienți tratați cu 27 % și cifra de afaceri cu 60 %.

Informații suplimentare

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Unitatea Advice for Small Businesses (Consultanță pentru întreprinderile mici)
Grupul pentru finanțarea și dezvoltarea IMM-urilor

Strada Vlaicu Pîrcălab 63
Etajul 10, Sky Tower
Chișinău MD-2012
Moldova

Tel: +373 (22) 211614; +373 (22) 211614
Fax: +373 (22) 211585
E-mail: knowhowmoldova@ebrd.com