Parteneriatul estic

Parteneriatul estic

Parteneriatul estic (EaP) este o inițiativă politică comună, care vizează aprofundarea și consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană (UE), statele sale membre și cele șase țări vecine din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. În acest context, strategia globală a UE și politica europeană de vecinătate revizuită ghidează relațiile UE cu vecinii săi, făcând apel la necesitatea de a se concentra pe sporirea stabilizării și a rezistenței țărilor vecine din est ale UE. 

În acest cadru, există un angajament comun pentru obținerea unor rezultate tangibile pentru cetățenii din întreaga regiune. În sprijinul unei abordări mai orientate spre rezultate în ceea ce privește Parteneriatul estic, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă au identificat 20 de obiective-cheie pentru 2020, cu etape care trebuie îndeplinite până la următorul Summit EaP, care va avea loc la Bruxelles, în noiembrie 2017

Pentru a îndeplini aceste obiective, cooperarea s-a bazat pe patru domenii prioritare cheie convenite la Summitul Parteneriatului estic, care a avut loc la Riga, în 2015:

  • Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață;
  • Consolidarea instituțiilor și buna guvernanță;
  • Conectivitatea, eficiența energetică, mediul și schimbările climatice;
  • Mobilitatea și contactele interpersonale.

Un angajament structurat cu o gamă mai largă de organizații ale societății civile susține egalitatea de gen și nediscriminarea, urmărindu-se totodată stabilirea unei comunicări strategice adaptate și mai clare la nivelul tuturor domeniilor.

Acest nou plan de lucru strategic urmărește să orienteze activitățile UE, ale statelor sale membre și ale celor șase țări membre ale Parteneriatului estic până în 2020, pornind de la obiectivele comune convenite de la lansarea Parteneriatului estic în cadrul Summitului de la Praga din mai 2009.

Într-un context mai amplu, EaP sprijină, de asemenea, îndeplinirea unor obiective politice majore la nivel global, stabilite prin Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Pentru informații suplimentare, accesați următorul link.