Reuniuni OCDE în sprijinul dezvoltării IMM-urilor în Republica Moldova

Reuniunea OCDE la Chișinău
Republica Moldova
 | 

La Chișinău au avut loc două reuniuni în sprijinul dezvoltării IMM-urilor în Republica Moldova, organizate de OCDE în cadrul proiectului finanțat de UE, „EU4Business: De la politici la acțiune”. 

Grupul de lucru al proiectului „Sprijinirea implementării și monitorizarea Strategiei pentru dezvoltarea IMM-urilor a Republicii Moldova” a organizat prima reuniune a grupului de lucru în data de 2 aprilie, care a fost urmată în data de 4 aprilie de o reuniune pentru reconciliere între sectorul privat și public privind Small Business Act (SBA). 

În data de 2 aprilie, OCDE a dezbătut strategia Republicii Moldova pentru încurajarea internaționalizării IMM-urilor și a legăturilor lanțului de distribuție în sectorul de prelucrare a alimentelor

Reuniunea grupului de lucru a permis participanților să dezbată:

(a) barierele în calea internaționalizării cu care se confruntă IMM-urile active în sectorul de prelucrare a alimentelor;

(b) obiectivele, metodologia și rezultatele proiectului OCDE care sprijină punerea în aplicare și monitorizarea Strategiei pentru dezvoltarea IMM-urilor; și

(c) practicile internaționale care sprijină integrarea IMM-urilor în lanțuri valorice globale.

Reuniunea a fost deschisă de către dl Vitalie Iurcu, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Ambasadorul Republicii Slovace la Chișinău, Dušan Dacho, dl Gintautas Baranauskas din cadrul Delegației UE în Republica Moldova și dl Daniel Quadbeck din cadrul departamentului Eurasia al OCDE.

În data de 4 aprilie, OCDE a împărtășit și dezbătut constatările inițiale ale celui de al treilea ciclu de evaluare SBA în cadrul reuniunii sectorului privat și public privind SBA. Totodată, reuniunea a oferit o platformă pentru a discuta recomandările politice inițiale, încurajând reprezentanți ai guvernelor din ministere de resort și agenții guvernamentale, precum și reprezentanți din sectorul privat, mediul academic și alte organizații internaționale să comenteze și să își împărtășească punctele de vedere cu privire la prioritățile viitoare pentru dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova.

Christian Cronauer, asociat în cadrul BERD, a desfășurat și moderat o sesiune paralelă privind accesul la finanțare, permițând reprezentanților guvernelor și sectorului privat să își prezinte opiniile în detaliu privind constatările preliminare legate de politicile care susțin accesul la finanțare pentru IMM-uri.

Rezultatele evaluării SBA (Indicele politicilor de reglementare a activității IMM-urilor pentru 2020) vor fi publicate la începutul lui 2020.

Proiectul EU4Business: De la politici la acțiune este implementat de OCDE și susține reformele privind competitivitatea și mediul de afaceri din țările membre ale Parteneriatului estic, desfășurând activități atât la nivel de țară, cât și la nivel regional.