O nouă susținere din partea UE pentru Fondul european pentru Europa de Sud-Est în vederea stimulării împrumuturilor în moneda locală

Principalul grup-țintă al EFSE sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM) și gospodăriile cu venituri scăzute

Fondul european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a anunțat extinderea structurii sale cu scopul de a promova împrumuturile în monedele naționale. Noile acțiuni de clasa L („L-shares”), care beneficiază de o contribuție de 44 de milioane EUR din partea inițiativei EU4Business a Uniunii Europene și de 12 milioane EUR din partea Ministerului Federal German al Cooperării și Dezvoltării Economice (BMZ), vor fi folosite pentru a consolida finanțarea în moneda națională cu precădere în regiunea vecinătății estice.

În completarea acestor eforturi a venit o contribuție simultană din partea UE de 5 milioane EUR la acțiunile de clasa C ale EFSE. Finanțarea combinată de 61 de milioane EUR va ajuta la absorbirea riscului legat de cursul de schimb și va servi drept protecție împotriva fluctuațiilor cursului de schimb pentru grupul-țintă al EFSE de microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM) și gospodării cu venituri scăzute și va contribui la creșterea economică durabilă în regiune. 

Acțiunile de clasa L, susținute de donatori, reprezintă un nivel capital unic în cadrul structurii EFSE. Înainte de introducerea acțiunilor de clasa L, EFSE a facilitat împrumuturile în moneda locală de la caz la caz, în funcție de disponibilitatea acoperirilor externe sau a tranșelor de capital dedicate. Noua tranșă va completa aceste activități cu instrumentul de piață propriu EFSE pentru facilitarea împrumuturilor în moneda locală pentru beneficiarii investițiilor. 

Președintele Consiliului EFSE, Christoph Tiskens, a afirmat: „Uniunea Europeană și BMZ au fost parteneri importanți ai EFSE încă de la începuturi. Mulțumită contribuției acestora avem în prezent un mecanism robust care va proteja atât beneficiarii investițiilor, cât și investitorii împotriva fluctuațiilor cursului de schimb, totodată stimulând misiunea fondului de a promova dezvoltarea afacerilor și ocuparea forței de muncă în Europa de Sud-Est și în regiunea vecinătății estice prin sprijin durabil acordat antreprenorilor, care constituie coloana vertebrală a economiei din regiune.” 

Inițiativa EU4Business este dedicată consolidării economiei vecinilor estici ai UE prin acordarea de sprijin direcționat către microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii din regiune”, a declarat Katarína Mathernová, directorul general adjunct al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene. „Extinderea capacității sectorului financiar local de a deservi aceste afaceri cu finanțare în propria monedă contribuie la o creștere durabilă atât la nivel instituțional, cât și la nivel individual. EFSE este un partener expert, care este special adaptat să ne ajute să generăm acest impact și să urmărim aceste două elemente-cheie ale politicii Parteneriatului estic al UE: dezvoltarea economică și consolidarea instituțiilor.”

Claudia Warning, director general al BMZ pentru Orientul Mijlociu, Asia, America Latină și Europa de Sud-Est și de Est, a remarcat: „EFSE și BMZ au conlucrat strâns timp de mulți ani pentru a promova dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă în Europa de Sud-Est și în regiunea vecinătății estice, inclusiv prin finanțare în moneda locală. Spre exemplu, finanțarea dedicată a BMZ a contribuit la susținerea împrumuturilor în moneda locală în Ucraina în 2016 și de atunci a oferit echivalentul a 136,5 milioane EUR în moneda locală pentru 2 600 de antreprenori. În prezent, crearea acțiunilor de clasa L reprezintă încă o oportunitate inovatoare care ne permite să facilităm o creștere stabilă pentru afaceri la nivel regional prin sprijinirea creării unei garanții împotriva riscului legat de cursul de schimb, care protejează sistemele financiare și întreprinderile locale.”

Despre EFSE
Fondul european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) este unul dintre cele mai mari fonduri de finanțare pentru dezvoltare din lume. Acesta vizează stimularea dezvoltării economice și a prosperității în Europa de Sud-Est și în regiunea vecinătății estice prin investiții în reușita microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici, precum și în îmbunătățirea condițiilor de trai ale gospodăriilor particulare. Întrucât accesul la servicii financiare este un element esențial pentru dezvoltarea acestui segment, EFSE vizează sprijinirea sectoarelor financiare în vederea consolidării capacității acestora de a oferi finanțare responsabilă pentru acest grup-țintă. În paralel cu activitățile sale de investiții prin parteneri locali, EFSE își multiplică impactul prin Instrumentul pentru dezvoltare al EFSE, care oferă asistență tehnică, formare și alte tipuri de sprijin nefinanciar antreprenorilor și instituțiilor.

EFSE a fost creat de Banca pentru Dezvoltare KfW cu sprijin financiar din partea Ministerului Federal German al Cooperării și Dezvoltării Economice (BMZ) și din partea Comisiei Europene. Fiind primul parteneriat public-privat de acest tip, EFSE atrage capital de la agenții donatoare, instituții financiare internaționale și investitori instituționali privați. 

EU4Business

Inițiativa EU4Business acoperă întregul sprijin acordat de UE pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din regiunea Parteneriatului estic, care reunește UE, statele sale membre și cele șase țări partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.