Instrumentul ZLSAC al BEI acordă 590 de credite IMM-urilor din Georgia, Republica Moldova și Ucraina, susținând peste 20 000 de locuri de muncă

Mecanismul de garantare al inițiativei ZLSAC Est acordă credite IMM-urilor

S-au acordat cinci sute nouăzeci de credite în valoare totală de 92 de milioane EUR în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul mecanismului de garantare al inițiativei ZLSAC Est a Băncii Europene de Investiții, care beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul inițiativei EU4Business.

Potrivit unei fișe informative privind impactul pe care l-a înregistrat mecanismul de garantare până în decembrie 2018, 64 % dintre creditele acordate au fost în moneda locală, iar suma medie de finanțare pentru un IMM a fost de 215 000 EUR. Ca urmare a creditelor au fost sprijinite în total 21 700 de locuri de muncă.

Portofoliul s-a caracterizat printr-un accent puternic pe producție, agricultură și comerț, 39 % dintre credite fiind acordate pentru producție, 32 % pentru IMM-urile din comerțul cu ridicata și comerțul cu amănuntul, iar 17 % pentru agricultură, silvicultură și pescuit.

Cincizeci și șase la sută dintre credite au fost acordate pentru întreprinderi mijlocii, 34 % pentru întreprinderi mici, iar 10 % pentru microîntreprinderi; 62 % din finanțare a acoperit nevoile de capital de lucru, iar 33 % a vizat active corporale.

BEI a încheiat un parteneriat cu șapte instituții financiare locale pentru acordarea de credite în cele trei țări care fac parte din ZLSAC.

Victoria Masna, șefa Departamentului de investiții de la Raiffeisen Bank Aval, partener al proiectului ZLSAC derulat de BEI/FEI în Ucraina, a menționat efectul semnificativ al contribuției: „În doar un an, peste 300 de companii au beneficiat de condiții îmbunătățite caracterizate prin reducerea cerințelor privind garanțiile, condiții pe care le-am putut oferi în cadrul acestui program. Această inițiativă a avut un impact asupra vieții a mii de întreprinzători ucraineni, permițându-le să se extindă și să își îmbunătățească afacerile, făcând încă un pas pe drumul lor către integrarea în UE.”