Acorduri comerciale cu Georgia și Moldova – evaluare

Republica Moldova
 | 

 

Despre inițiativă

Evaluarea va examina costurile și beneficiile „Acordurilor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare ale UE” cu Georgia și Moldova. Acestea fac parte din Acordul de Asociere pe care fiecare țară îl are cu UE.

Studiul va evalua impactul pe care aceste acorduri comerciale l-au avut asupra comerțului și economiei, societății în general, lucrătorilor, drepturilor omului și mediului în fiecare țară. De asemenea, se va analiza impactul asupra întreprinderilor mici și asupra consumatorilor.

Perioada de feedback

03 februarie 2020 - 02 aprilie 2020 (la miezul nopții, ora Bruxelles-ului)

Foile de parcurs sunt deschise pentru feedback timp de 4 săptămâni. Feedback-ul va fi luat în considerare pentru dezvoltarea ulterioară și reglarea fină a inițiativei. Comisia va rezuma datele de intrare primite într-un raport de sinteză, explicând modul în care se vor lua în considerare anumite sugestii și, dacă este cazul, de ce nu pot fi luate altele. Feedback-ul primit va fi publicat pe acest site și, prin urmare, trebuie să respecte regulile de feedback.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați linkul: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12086-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Georgia-and-the-EU-Moldova-DCFTA-Agreements