Noutăți/presă

Despre inițiativă Evaluarea va examina costurile și beneficiile „Acordurilor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare ale UE” cu Georgia și Moldova. Acestea fac parte din Acordul de Asociere pe care fiecare țară îl are cu UE. Studiul va evalua impactul pe care aceste acorduri comerciale l-au avut asupra comerțului și economiei, societății în general, lucrătorilor, drepturilor omului și...
Centrul internațional de comerț (ITC) organizează o serie de ateliere de lucru în domeniul creșterii eficienței vânzărilor pentru IMM-urile din Moldova în sectorul confecțiilor, în cadrul proiectului finanțat de UE "Eastern Partnership: Ready to Trade – an EU4Business initiative". Atelierele sunt urmate de sesiuni individuale de consultanță pentru managerii companiilor. Al cincilea atelier din...
Centrul internațional de comerț (ITC) organizează o serie de ateliere de lucru în domeniul creșterii eficienței vânzărilor pentru IMM-urile din Moldova în sectorul confecțiilor, în cadrul proiectului finanțat de UE "Eastern Partnership: Ready to Trade – an EU4Business initiative". Atelierele sunt urmate de sesiuni individuale de consultanță pentru managerii companiilor. Primul seminar din serie a...
Adunarea Generală a EU4Business: trecerea în revistă a unui deceniu de realizări și a provocărilor viitoare
Cea de-a treia reuniune a Adunării Generale a EU4Business a avut loc la 28 iunie 2019 la Bruxelles și a marcat cea de-a 10-a aniversare a inițiativei EU4Business. În cadrul acestui eveniment la nivel înalt, Secretariatul EU4Business a împărtășit rezultatele obținute în decursul ultimului deceniu, precum și progresul realizat în mod specific în 2018. Adunarea Generală din 2019 a oferit o...
Mecanismul de garantare al inițiativei ZLSAC Est acordă credite IMM-urilor
S-au acordat cinci sute nouăzeci de credite în valoare totală de 92 de milioane EUR în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul mecanismului de garantare al inițiativei ZLSAC Est a Băncii Europene de Investiții, care beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul inițiativei EU4Business. Potrivit unei fișe informative privind impactul pe care l-a înregistrat...
EU eliberează fonduri noi pentru IMM-urile din Republica Moldova
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeană acordă o finanțare nouă de 10 milioane EUR pentru Moldova-Agroindbank (MAIB) și Victoriabank în urma măsurilor luate de principalii creditori ai Republicii Moldova pentru a garanta transparența drepturilor de proprietate și a restabili guvernanța corporativă. Împrumuturile, fiecare în valoare de 5 milioane EUR, sunt...
Reuniunea OCDE la Chișinău
La Chișinău au avut loc două reuniuni în sprijinul dezvoltării IMM-urilor în Republica Moldova, organizate de OCDE în cadrul proiectului finanțat de UE, „ EU4Business: De la politici la acțiune ”. Grupul de lucru al proiectului „Sprijinirea implementării și monitorizarea Strategiei pentru dezvoltarea IMM-urilor a Republicii Moldova” a organizat prima reuniune a grupului de lucru în data de 2...
Principalul grup-țintă al EFSE sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM) și gospodăriile cu venituri scăzute
Fondul european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a anunțat extinderea structurii sale cu scopul de a promova împrumuturile în monedele naționale. Noile acțiuni de clasa L („L-shares”), care beneficiază de o contribuție de 44 de milioane EUR din partea inițiativei EU4Business a Uniunii Europene și de 12 milioane EUR din partea Ministerului Federal German al Cooperării și Dezvoltării Economice (BMZ...
BusinessCool în Republica Moldova
Prima fază a programului de formare „BusinessCool”, destinat antreprenorilor sociali, s-a finalizat cu un ultim curs desfășurat în perioada 15-17 februarie la Rîșcova, în Republica Moldova. Atelierele finanțate de Academia antreprenoriatului a Fondului european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) au fost desfășurate de organizația locală de sprijinire a întreprinderilor, EcoVisio, în cadrul centrului...
Participanții la atelierul STAREP din Viena
Un atelier de două zile, care a avut loc în Viena în 28 și 29 noiembrie, a reunit participanți din cadrul a trei programe regionale – STAREP, EU-REPARIS, și PULSAR – care sprijină practicile de raportare financiară îmbunătățite în sectorul privat și public, în țările membre ale Parteneriatului estic și în țările din Balcanii de Vest. STAREP este un program EU4Business privind Consolidarea...