Despre EU4Business

Portofoliul programelor EU4Business în regiunea Parteneriatului estic:

O economie mai puternică: o prioritate-cheie a Parteneriatului estic​

Angajamentul pentru o economie mai puternică prin dezvoltare economică și sprijin pentru oportunitățile de piață se numără printre prioritățile-cheie ale Parteneriatului estic (EaP), o inițiativă a politicii comune. Obiectivul EaP este de a aprofunda și a consolida relațiile dintre Uniunea Europeană (UE), statele sale membre și cei șase vecini estici ai acesteia – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina – în cadrul politicii europene de vecinătate, care afirmă nevoia de a concentra atenția pe sporirea stabilizării și a rezilienței vecinilor estici ai UE. 

EU4Business: canalizarea sprijinului UE pentru IMM-uri 

Inițiativa EU4Business a Uniunii Europene este o inițiativă-umbrelă care cuprinde toate activitățile UE de sprijinire a IMM-urilor din țările membre ale Parteneriatului estic.

UE consideră că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt cu adevărat un ingredient-cheie al vieții economice. În regiunea Parteneriatului estic, IMM-urile reprezintă între 83 % și 99 % din totalul firmelor și asigură 50 % din totalul locurilor de muncă, potrivit statisticilor OCDE din 2017. Totuși, aceste cifre sunt mai scăzute decât în țările UE, unde IMM-urile angajează peste două treimi din forța de muncă activă și reprezintă 85 % din locurile de muncă noi create în ultimii cinci ani. Prin urmare, daca se vor elimina obstacolele, IMM-urile au potențialul de a crea mai multe locuri de muncă și de a genera creștere economică. Aceste obstacole sunt accesul limitat la finanțare, birocrația și dificultățile întâmpinate în accesarea piețelor noi. 

Sprijin totalizând peste 40 de proiecte și 320 de milioane EUR

EU4Business include 43 de proiecte în regiunea Parteneriatului estic, implementate atât la nivel regional, cât și la nivel bilateral. În ansamblu, portofoliul activ se ridică la aproape 320 de milioane EUR reprezentând sprijin din partea UE în cadrul EU4Business și a dus la acordarea unor împrumuturi de peste 1,96 miliarde EUR pentru IMM-urile din regiune din partea băncilor partenere.

Contribuția la dezvoltarea IMM-urilor

La nivelul celor șase țări membre ale Parteneriatului estic (EaP), EU4Business oferă:

  • acces la finanțare: inclusiv împrumuturi în moneda locală, finanțare pentru investiții legate de export sau pentru adaptarea la standardele UE, sprijin pentru femeile antreprenoare și pentru start-upuri; finanțarea este oferită adesea prin intermediul unor terțe părți, precum bănci locale sau organizații partenere, o mare parte fiind posibilă prin finanțarea indirectă din partea UE sub formă de garanții la împrumuturi;
  • acces la piețe: prin consultanță de afaceri, formare pentru export, precum și oportunități de networking și misiuni comerciale pe piețele UE;
  • acces la cunoștințe: de exemplu, furnizarea unor servicii de consiliere, consultanță și asistență tehnică, precum și a unor cursuri de formare adaptate pentru a sprijini dezvoltarea competențelor.

Sprijinirea IMM-urilor din țările ZLSAC

IMM-urile din țările care au semnat un acord de asociere, inclusiv unul privind o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu UE, primesc sprijin adițional din partea facilității ZLSAC pentru IMM-uri. Facilitatea ZLSAC va primi aproximativ 200 de milioane EUR sub formă de granturi din bugetul UE pentru a debloca cel puțin 2 miliarde EUR de investiții noi realizate de IMM-uri.

Aceste fonduri ajută întreprinderile din Georgia, Republica Moldova și Ucraina să se adapteze noilor cerințe de pe piață, eficientizându-și procesele și investind în echipamente noi pentru a se conforma normelor UE în domenii precum calitate și siguranță, eficiență energetică și respectarea standardelor de mediu și pentru a valorifica astfel din plin o piață nouă și mai deschisă exporturilor către UE.

Colaborarea cu organizațiile de sprijinire a întreprinderilor 

EU4Busines ajută și organizațiile care oferă servicii de consultanță IMM-urilor. Intervenția se concentrează pe:

  • îmbunătățirea dialogului dintre guvern și întreprinderi pentru a crea un mediu de reglementare și de afaceri mai bun;
  • crearea unor oportunități de networking între IMM-uri și BSO-uri în UE și în țările EaP în vederea deschiderii unor piețe noi.

În 2017 a fost înaintat un document de poziție regională către Forumul de Afaceri al EaP de la Tallinn, redactat cu contribuția a aproximativ 200 de asociații de afaceri din cele șase țări membre ale EaP, care include un set de recomandări de politică „pentru ameliorarea condițiilor de creștere și pentru crearea celui mai bun climat de afaceri posibil”.

EU4Business în cifre (2009-2017)

Băncile partenere au acordat împrumuturi de peste 1,96 miliarde EUR IMM-urilor din regiune în cadrul inițiativei EU4Business, prin care UE a susținut până în prezent crearea a peste 28 000 de locuri de muncă, iar peste 66 000 de IMM-uri au beneficiat de sprijin din partea UE și 11 000 de persoane au urmat cursuri de formare.

În perspectivă

Sub egida celor 20 de obiective-cheie pentru 2020, aprobate la Summitul EaP din 2017, UE a stabilit următoarele obiective de sprijinire a IMM-urilor în perioada 2017-2020:

  • pentru perioada 2017-2020, UE, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare internaționale, va viza consolidarea oportunităților economice ale IMM-urilor și reducerea riscurilor financiare ale acestora prin stimularea în continuare a împrumuturilor acordate în moneda locală;
  • s-au promis încă 100 de milioane EUR sub formă de fonduri europene, pentru a spori și mai mult accesibilitatea împrumuturilor acordate în moneda locală întreprinderilor din cele șase țări, cu scopul ca cel puțin o pătrime din sprijinul financiar acordat de UE IMM-urilor să fie în moneda locală până în 2020;
  • în plus, noul Plan de investiții externe include o garanție inovatoare care va contribui la realizarea de investiții în sectoarele cheie din țările partenere, cu implicarea sectorului privat.

Partenerii EU4Business

Programele EU4Business sunt cofinanțate de UE și sunt puse în aplicare de către organizațiile partenere. Printre acestea se numără (atât proiecte în derulare, cât și proiecte finalizate):

Secretariatul EU4Business

Secretariatul EU4Business asigură abordarea coerentă și coordonată a implementării EU4Business, monitorizarea și raportarea proiectelor și a programelor, precum și comunicarea și vizibilitatea inițiativei.

Proiectul pentru Secretariatul EU4Business este implementat de un consorțiu condus de EY Advisory Services alături de Panteia și de Tipik.