მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა > ფინანსების ხელმისაწვდომობა

პროექტი / პროგრამა კომპანიის ტიპი დაფინანსების ტიპი ინსტრუმენტების ტიპი თანხა საინვესტიციო ფოკუსი მოკლე აღწერა
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) პროგრამები
DCFTA-ს მცირე და საშუალო საწარმოების პირდაპირი დაფინანსების პროგრამა
მცირე – საშუალო სესხები განკუთვნილია საწარმოებისათვის, რომელთა ბრუნვა 1 მლნ ევროს აღემატება

ეს პროგრამა შემუშავებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, რისთვისაც უზრუნველყოფს მათ ადგილობრივი ვალუტით გრძელვადიან ფინანსირებას და მცირე და საშუალო მეწარმეების დახმარებისთვის ახალი ბიზნეს ინვესტიციების განსაზღვრასა და წარმატებულ განხორციელებას.

DCFTA-ს აღმოსავლეთ ინიციატივა
მიკრო, მცირე, საშუალო საწარმოები, საშუალო სიდიდის კომპანიები, სხვა სესხი/გარანტია/ტექნიკური დახმარება სესხი/გარანტია/ტექნიკური დახმარება ა) საკრედიტო-საგარანტიო ხაზისთვის: სესხები 5 მილიონ ევრომდე; ბ) მიკროდაფინანსებისთვის: სესხები 25 000 ევრომდე ყველა

DCFTA-ს აღმოსავლეთ ინიციატივა, ადგილობრივი მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების  მეშვეობით გაცემული სესხებით, დახმარებას უწევს ყველაზე მცირე ბიზნესებს (მიკრო-საწარმოები, რომლებშიც თანამშრომელთა რიცხვი 10-ზე ნაკლებია), უზრუნველყოფს აგრარული პროდუქციის სექტორის დაფინანსებასა და ბიზნეს მხარდაჭერას და ეხმარება ადგილობრივ ბანკებს, გააუმჯობესონ სესხის გაცემის წესები და პირობები (უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და უფრო დაბალი გირაო) მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის, რომლებიც თანამედროვე და ინოვაციურ ტექნოლოგიებში ინვესტირებას ცდილობენ.

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზი
მცირე – საშუალო საკრედიტო/სავაჭრო დაფინანსება >300 000 (მარტივი პროექტი) >3 000 000 (კომპლექსური პროექტი) ყველა SME

ადგილობრივი პარტნიორი ბანკების მეშვეობით, ეს პროგრამა მცირე და საშუალო საწარმოებს სთავაზობს სესხებსა და საგრანტო წახალისებას ევროკავშირთან შეთანხმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ფარგლებში არსებული ევროკავშირის წესებისა და სტანდარტების დაკმაყოფილებისთვის საჭირო ინვესტიციების დასაფინანსებლად და ბიზნესების დასახმარებლად ამ ინვესტიციების განსაზღვრასა და საკუთარი საერთაშორისო კონკუენტუნარიანობის გაუმჯობესებაში. 

რეგიონალური პროგრამები
ევროპული ფონდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის (EFSE)
მიკრო, მცირე, საშუალო სესხი 14 300 ევრო (გაცემული ქვე-სესხის საშუალო თანხა დასაწყისიდან 2017 წლის მე-2 კვარტლამდე) ყველა SME - გადახდილი თანხა დასაწყისიდან 2017 წლის მე-2 კვარტლამდე.

ფონდი, ადგილობრივი ბანკების მეშვეობით, მცირე სესხებს გამოუყოფს მიკრო (10 თანამშრომელზე ნაკლები) და მცირე (50 თანამშრომელზე ნაკლები) საწარმოებს (MSE-ები), ისევე როგორც დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებს. დახმარება ხელმისაწვდომია ისეთ სექტორებში მომუშავე მიკრო და მცირე მეწარმეებისთვის, როგორებიცაა სოფლის მეურნეობა, ინდუსტრია, ვაჭრობა და მომსახურება.

ქალები ბიზნესში
ყველა სესხი 135 მილიონი ევროს ღირებულების EBRD-ს დაფინანსების მექანიზმი რეგიონისთვის ბიზნესი ქალების ხელმძღვანელობით

EBRD-ს პროგრამა „ქალები ბიზნესში“ ეხმარება ქალების მიერ მართულ მცირე და საშუალო საწარმოებს ფინანსებზე წვდომის და იმ ნოუ-ჰაუს მიღებაში, რაც სჭირდებათ თავიანთი ზრდისთვის.

Financial Inclusion and Accountability
Small, medium Advisory €4.5 million SME, government institutions

Start/end date: 2018 - 2022
Country covered: Georgia
Implementing partner: The World Bank
EU budget: €4.5 million...

შესაძლებლობების განვითარების ჩარჩო აზერბაიჯანსა და საქართველოში ფინანსური შუამავლების მხარდასაჭერად
Small, medium, micro Trade finance Advisory, training €2.88 million MSMEs, financial intermediaries
...
ფინანსური სექტორის ინსტიტუციების მშენებლობა და კრიზისზე რეაგირება
Small, medium, micro Loan Advisory, loans €12.3 million MSMEs, financial intermediaries
...
ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის (EFSE) კეთილმეზობლობის ფანჯარა
Small, medium Loan Loans, technical assistance €5.1 million SME, low-income private households

 

...
SME-ს დაფინანსების მექანიზმი – ფაზა I
Small, medium Loan, grants Grants, loans EUR 15.5 million SMEs, financial intermediaries
...