პროგრამები

პროგრამების გაფილტვრის კრიტერიუმი

სომხეთი
აზერბაიჯანი
ბელარუსი
საქართველო
მოლდოვა
უკრაინა
EUROCHAMBRES
GIZ
UEAPME
ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ჯგუფი
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
მსოფლიო ბანკი
საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი
მიმდინარე
დასრულებული

ქალები ბიზნესში

2016 - 2022

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგრამა „ქალები ბიზნესში“ ეხმარება ქალების მიერ მართულ მცირე და საშუალო საწარმოებს ნოუ-ჰაუსა და ფინანსებზე წვდომის მიღებაში, რაც სჭირდებათ თავიანთი ზრდისთვის.

იხილეთ ვრცლად

შესაძლებლობების განვითარების ჩარჩო აზერბაიჯანსა და საქართველოში ფინანსური შუამავლების მხარდასაჭერად

2009 - 2019

პროექტი მიზნად ისახავს მდგრადი ფინანსური შუამავლების (FI) შექმნას, ასევე ეფექტურობის, ადგილობრივი სექტორის მუშაობის წარმატების და გამჭირვალობი

იხილეთ ვრცლად