პროგრამები

პროგრამების გაფილტვრის კრიტერიუმი

სომხეთი
აზერბაიჯანი
ბელარუსი
საქართველო
მოლდოვა
უკრაინა
EUROCHAMBRES
GIZ
UEAPME
ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ჯგუფი
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
მსოფლიო ბანკი
საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი
მიმდინარე
დასრულებული

მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი მთის ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა (GRETA)

2018 - 2023

პროექტი ხელს უწყობს ახალი შესაძლებლობების შექმნას და ზრდის ბენეფიციართა შემოსავალს მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორებში ისეთი ღონისძიებებით, რომლებიც ავითარებს საქართველოს მთავრობის სამართლებრივ და პოლიტიკურ ჩარჩოებს და ეხმარება ქართველ მცირე და საშუალო მეწარმეებს პროფესიონალურ

იხილეთ ვრცლად

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებისა და მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის განხორციელებაში

2017 - 2019

პროექტი მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო), განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში, შესაძლებლობის გაძლიერებას.

იხილეთ ვრცლად

საქართველო ევროპულ გზაზე: DCFTA-სა და მცირე და საშუალო მეწარმეობის სტრატეგიის განხორციელებისთვის ეფექტური მოდელის შექმნა.

2017 - 2019

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ბიზნესის მხარდამჭერი ადგილობრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერებას, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისა (DCFTA) და საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის სტრა

იხილეთ ვრცლად

ფინანსებზე წვდომა და ანგარიშგება

2018 - 2022

პროექტი მიზნად ისახავს ანალიტიკურ, საკონსულტაციო და შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერას იმისათვის, რომ საფუძველი ჩაეყაროს ფინანსებზე წვდომისა და ანგარიშგების განვითარებას და გაძლიერდეს მათი ძირითადი ელემენტები საქართველოში. 

მიზნები

იხილეთ ვრცლად

ფინანსური სექტორის ინსტიტუციების მშენებლობა და კრიზისზე რეაგირება

2009 - 2021

პროექტი მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ სამეზობლოში მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების (MSME) დაკრედიტების ხელმისაწვდომობის აღდგენას ფინანსური ინსტ

იხილეთ ვრცლად