პროგრამები

პროგრამების გაფილტვრის კრიტერიუმი

სომხეთი
აზერბაიჯანი
ბელარუსი
საქართველო
მოლდოვა
უკრაინა
EUROCHAMBRES
GIZ
UEAPME
ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ჯგუფი
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
მსოფლიო ბანკი
საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი
მიმდინარე
დასრულებული

აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში (STAREP)

2014 - 2019

STAREP-ის მიზანია მონაწილე ქვეყნებისადმი დახმარების გაწევა საფინანსო ანგარიშგების სტანდარტების გაუმჯობესებაში და ასევე ადგილობრივი დაწესებულებების მიერ მოცემული სტანდარტების ეფექტურად დანერგვის უნარის გაზრდაში.

მიზნები

იხილეთ ვრცლად

ევროკავშირის ადგილობრივი ვალუტის უზრუნველყოფის საპარტნიორო ინიციატივა:: ევროპული ფონდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის (EFSE)

2018 - 2039

ფონდის მიზანია, ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ წინსვლასა და განვითარებას მდგრადი  დამატებითი დაფინანსების უზრუნველყოფით, კერძოდ კი მიკრო და მცირე საწარმოებისა და კერძო მეურნეობებისთვის, ადგილობრივი კვალიფიციური ფინანსური დაწესებულებების მეშვეობით.

იხილეთ ვრცლად

ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის

2019 - 2023

პროექტი მიზნად ისახავს მეწარმეობისა და ბიზნესის მოდერნიზებას მთავრობისა და ადგილობრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერებით, განავითარონ და აამუშაონ კლასტერები და მხარდამჭერი კომპანიები პირდაპირი სტრატეგიული ინვესტიციებითა და დიასპორის ჯგუფებთან უკეთესი კავშირების დამყარებით, ამავდროულად კი

იხილეთ ვრცლად

ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის (EFSE) კეთილმეზობლობის ფანჯარა

2009 - 2021

ფონდის მიზანია, სტიმული მისცეს ეკონომიკურ წინსვლასა და განვითარებას, მუდმივი დამატებითი დაფინანსების უზრუნველყოფით, უმეტესად მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის (MSME) და კერძო საოჯახო მეურნოებებისთვის, ადგილობრივი კვალიფიციური ფინანსური დაწესებულებების მეშვეობით                

იხილეთ ვრცლად