პროგრამები

პროგრამების გაფილტვრის კრიტერიუმი

სომხეთი
აზერბაიჯანი
ბელარუსი
საქართველო
მოლდოვა
უკრაინა
EUROCHAMBRES
GIZ
UEAPME
ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ჯგუფი
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
მსოფლიო ბანკი
საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი
მიმდინარე
დასრულებული

EU4Business - EBRD საკრედიტო ხაზი

2016 - 2026

პროექტი ეხმარება მცირე და საშუალო საწარმოებს სარგებლის მიღებაში შესაძლებლობებიდან, რომლებსაც უზრუნველყოფს თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველი სივრცის (DCFTA) შექმნა საქართველოს, მოლდოვას, უკრაინასა და ევროკავშირს შორის.

იხილეთ ვრცლად

EU4Business – EBRD-ის საკრედიტო ხაზი – II ფაზა

2017 - 2027

EBRD-ის DCFTA პროგრამა ხელს უწყობს მცირე და საშუალო საწარმოების სექტორის განვითარებას და მის მიერ DCFTA-ის შესაძლებლობების გამოყენებას სხვადასხვა სახის ინვესტიციების განხორციელებით, რომლებიც ფინანსდება ევროკავშირის გრანტით რისკების შემცირების, მცირე და საშუალო საწარმოების ინვესტიციების წახალისები

იხილეთ ვრცლად

EU4Business: პოლიტიკიდან მოქმედებამდე

2017 - 2020

ეს მრავალქვეყნიანი პროექტი ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანობას და ბიზნეს გარემოს რეფორმებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონის დონეზე.

იხილეთ ვრცლად

Project name: კლასტერები განვითარებისთვის – ბიზნესის უკეთესი მოდერნიზაცია საქართველოში

2019 - 2023

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი აძლიერებს ნორმატიულ ბაზას მცირე და საშუალო საწარმოების კლასტერების განვითარების ხელშეწყობისთვის და უზრუნველყოფს კლასტერების განვითარებას სამ სექტორში.

იხილეთ ვრცლად

SME-ს დაფინანსების მექანიზმი – ფაზა I

2010 - 2020

მცირე და საშუალო საწარმოების (SME) დაფინანსების მექანიზმი აერთიანებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) და KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, გერმანიის მთავრობის განვითარების ბანკის) სესხებს ევროკავშირის საგრანტო რესურსებით მცირე და საშუალო

იხილეთ ვრცლად