პროგრამები

პროგრამების გაფილტვრის კრიტერიუმი

სომხეთი
აზერბაიჯანი
ბელარუსი
საქართველო
მოლდოვა
უკრაინა
EUROCHAMBRES
GIZ
UEAPME
ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ჯგუფი
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
მსოფლიო ბანკი
საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი
მიმდინარე
დასრულებული

DCFTA-ს ადაპტირების პროგრამა (DAP) – მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა საქართველოში

2015 - 2019

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდას, ექსპორტის ხელშეწყობას, ახალი სტანდარტების მიღებასა და DCFTA-ს (ევროკავშირთან შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ) შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლებას.

იხილეთ ვრცლად

DCFTA-ს ინიციატივა აღმოსავლეთი (EIB)

2016 - 2021

თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველი ზონის (DCFTA) ინიციატივა აღმოსავლეთის მიზანია გააძლიეროს ეკონომიკური განვითარება იმ ქვეყნებში, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, კერძოდ, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში, მიზნობრივი ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერ

იხილეთ ვრცლად

DCFTA-ს მცირე და საშუალო მეწარმეობის პირდაპირი მხარდაჭერის მექანიზმი

2014 - 2024

მექანიზმი ითვალისწინებს სესხებსა და ევროკავშირის გრანტებს საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში მცირე და საშუალო მეწარმეობის პირდაპირი დაფინანსების მხარდასაჭერად.

იხილეთ ვრცლად