გლობალური კონკურენტუნარიანობა ქართული SME-თვის

Global competitiveness key for Georgian SMEs
საქართველო
 | 

ევროპის კავშირის ახალი ფინანსური პაკეტი ახალ შესაძლებლობებს უქმნის ქართულ SME-ს და ხელს უწყობს მათ საქმიანობას საზღვარგარეთ

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) 50 მილიონი აშშ დოლარის კრედიტი გამოუყო ქართულ ლარში საქართველოს ეროვნულ ბანკს, საქართველოს ბანკს.

ფინანსური პაკეტის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ SME-ს მოახდინოს ინვესტირება პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაში და საკუთარი მომსახურების მოდერნიზაციაში ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად და თავის მხრივ, ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის და ეკონომიკური ზრდის გარემოს შესაქმნელად, განაცხადა EBRD-მა.

ის ასევე გაზრდის SME-ის წვდომას ლარში კრედიტზე და კონკრეტულად მხარს დაუჭერს ქალი მეწარმეების მიერ მართულ ან მათ მფლობელობაში არსებულ ბიზნესს დაფინანსებაზე, ნოუ-ჰაუზე და კონსულტაციაზე წვდომის ასამაღლებლად.