სიახლეები/პრესა

საქართველოში კერძო სექტორის განვითარების მიზნით თბილისში 8 მაისს გამართულ სემინარზე ევროპის საინვესტიციო ბანკი ორი ახალი პროგრამის განხორციელებას შეუდგა: „DCFTA ინიციატივა აღმოსავლეთი“ და „ინოვფინი“.
ევროპის საინვესტიციო ბანკი შეუდგა ევროპის კომისიასთან ერთად შემუშავებული ორი ახალი პროგრამის რეალიზაციას საქართველოში კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. EU4Business ინიციატივის ფარგლებში თბილისში 8 მაისს გამართული უმაღლესი დონის სემინარზე წარდგენილი იქნა პროგრამები „DCFTA ინიციატივა აღმოსავლეთი“ (EU4Business უფრო ფართო ინიციატივის ნაწილი) და „ინოვფინი“ (ევროკავშირის დაფინანსება...
ამწე ერევანში, სომხეთში @Thinkstock
ადგილობრივი ორგანოები აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ექვსი ქვეყნიდან წახალისებულია მიმართონ დაფინანსებისათვის, რათა დაეხმარონ საკუთარ ქალაქებს, იქცნენ ეკონომიკური ზრდის და რეგიონში სამუშაო ადგილების შექმნის ლიდერებად. განაცხადების კონკურსი „მერები ეკონომიკური ზრდის პიონერული პროექტებისათვის“ შეეხება იმ ქალაქებს, სადაც უკვე შემუშავებულია ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების გეგმა, რომელიც...
აღმოსავლეთის ინვესტირება 2 პროგრამა იწვევს ევროკავშირის ექსპერტებს, რათა მონაწილეობა მიიღონ ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSO-ები) უმაღლესი რგოლის მენეჯერების ტრენინგის აკადემიაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP-ი) ქვეყნებში. BSO -ისსტრატეგიული დაგეგმარების აკადემია გაიმართება 2017 წ. 8-11 მაისს ვესტერჰამში, გერმანია და ორგანიზებულია აღმოსავლეთის ინვესტირება 2 -ის - ევროკავშირის მიერ...
ახალი ფინანსური პაკეტი 100 მილიონი აშშ დოლარის მოცულობით, რომელიც ორგანიზებულია EU4Business პროგრამის ფარგლებში, საშუალებას მისცემს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) , აღმოუჩინოს დამატებითი დახმარება მსს-ებს საქართველოში. დაფინანსება, ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), განხორციელდება თიბისი ბანკის საშუალებით, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საფინანსო დაწესებულებაა. 60 მილიონი აშშ...
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომლის მიზანია, ხელი შეუწყოს ევროპის საინვესტიციო ბანკს უკრაინაში და აღმოსავლეთის პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას, 10 თებერვალს ამოქმედდა კიევის კონფერენციაზე. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების (DCFTA) აღმოსავლეთის ინიციატივის პროგრამის მიზანია, დააჩქაროს ეკონომიკური განვითარება მიზნობრივ ქვეყნებში...
Global competitiveness key for Georgian SMEs
ევროპის კავშირის ახალი ფინანსური პაკეტი ახალ შესაძლებლობებს უქმნის ქართულ SME-ს და ხელს უწყობს მათ საქმიანობას საზღვარგარეთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) 50 მილიონი აშშ დოლარის კრედიტი გამოუყო ქართულ ლარში საქართველოს ეროვნულ ბანკს, საქართველოს ბანკს. ფინანსური პაკეტის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ SME-ს მოახდინოს ინვესტირება პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაში და საკუთარი...
New law on SMEs enters force
დამტკიცებულია რა მოლდოვას პარლამენტის მიერ, ის განსაზღვრავს მოლდოვაში SME-ის ახალი სამართლებრივ ჩარჩოებს და მოიცავს ღონისძიებებს სექტორის მდგრადი განვითარების სტიმულირების ზომებს ახალი კანონმდებლობა, დამტკიცებული მოლდოვას პარლამენტის მიერ და გამოქვეყნებული "ოფიციალურ გაზეთში", ძალაში შევა 2016 წ. ბოლო კვარტალში. ის ანაცვლებს მოქმედ კანონს SME-ის სექტორის განვითარების შესახებ, განსაზღვრავს ახალ...
Improving SME regulations in Ukraine
პროექტი FORBIZ ყურადღებას ამახვილებს უკრაინაში SME-ის მარეგულირებელი ჩარჩოების გაუმჯობესებაზე და მთავრობა-კერძო სექტორს შორის დიალოგის ინტენსიფიკაციაზე. უკრაინის ეკონომიკის განვითარებისა და ვაჭრობის სამინისტრომ და უკრაინაში ევროკავშირის დელეგაციამ წამოიწყო FORBIZ - ბიზნესის მხარდაჭერის მოწინავე პროექტი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EU4Business-ის ინიციატივის ფარგლებში. FORBIZ ყურადღებას უთმობს...
€50 m financing for innovative companies
ევროკკავშირმა ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას უკრაინის "პროკრედიტ ბანკთან" ინოვაციური კომპანიების 50 მილიონი ევროთი დასაფინანსებლად ევროპის საინვესტიციო ფონდმა და სს "პროკრედიტ ბანკმა" ხელი მოაწერეს პირველ ხელშეკრულებას პროექტ “InnovFin”-ის (ევროკავშირის დაფინანსება ინოვატორებისათვის) – ევროპის კომისიის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ფარგლებში, რომლის მიზანია სახსრების მოზიდვა SME-ის ინოვაციური...
OECD EURASIA WEEK
აღმოსავლური პარტნიორობის ექვსივე ქვეყანა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ევრაზიის რეგიონს წარმოადგენს და, როგორც ასეთი, მონაწილეობდა პარიზში 22-24 ნოემბერს გამართულ OECD-ის მე-3 ევრაზიულ კვირეულში. ყველა მათგანი OECD-ის კონკურენტუნარიანობის მრგვალი მაგიდის წევრიცაა, რომელიც ასევე შეიკრიბა პარიზის კვირეულზე და რომელიც ერთგვარ ბარომეტრს წარმოადგენს მათ მიერ საკუთარი...