სიახლეები/პრესა

COMERTBANK signs partner agreement
შპს "კომერტბანკი" პირველი ბანკია, რომელმაც მიიღო ODIMM-ის შეთავაზებული პირობები SME-თვის სესხების გარანტირების პროცედურების შესახებ. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ორგანიზაციამ (ODIMM) და შპს "კომერტბანკმა" ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის ახალ ხელშეკრულებას, რომელიც უზრუნველყოფს SME-თვის საკრედიტო გარანტიების გაცემის პროცედურების გამარტივებას და გაუმჯობესებას. ესაა პირველი შემთხვევა, როცა...