ევროკავშირი ხელს უწყობს საქართველოში ბიზნესის გაძლიერებას

საქართველო |   | 
პუბლიკაციები

ევროკავშირი, EU4Business ინიციატივის ფარგლებში, უზრუნველყოფს დაფინანსებას, ტრენინგს და ექსპორტის მხარდაჭერას ქართული კომპანიებისთვის ახალი ბაზრების ასათვისებლად.