ბიბლიოთეკა

მარიამს გაუკვირდა, როცა გაიგო, რომ მის ხელნაკეთ ჩანთებზე საზღვარგარეთ მოთხოვნა იყო. EU4business ეხმარება მეწარმე ქალებს საქართველოში და სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ახალი ბაზრების ათვისებაში. შეიტყვეთ მეტი ევროკავშირის მიერ საქართველოში მეწარმე ქალებისთვის გაწეული დახმარების შესახებ. bit.ly/2GAxClD

EU4Business-ის STAREP (აუდიტისა და ფინანსური ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში) პროგრამის ყოველწლიური 2017 წლის ანგარიში. STAREP არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული რეგიონალური პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრი (CFRR) სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში.

EU4Business-ის „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ პროექტის მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის მომზადებული სასწავლო ვიდეო, სადაც ახსნილია პროცედურები, რომლის გავლაც მოუწევთ ქართულ კომპანიებს ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის განხორციელების მიზნით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრ

EU4Business-ის „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ პროექტის მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის მომზადებული სასწავლო ვიდეო, სადაც ახსნილია, რომელი სტანდარტები და შესაბამისობის შეფასების მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს ევროკავშირში ექსპორტის განხორციელების მიზნით და როგორ შეიძლება სავალდებულო აკრედიტაციების მიღება.

EU4Business-ის „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ პროექტის მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის მომზადებული სასწავლო ვიდეო, სადაც განხილულია შესაბამისობის სავალდებულო შემოწმებები - ვეტერინალური და ფიტოსანიტარული - საქართველოდან ევროკავშირში ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ექსპორტის განხორციელების მიზნით და შესაბამისი

პუბლიკაცია მომზადებულია EU4Business-ის „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში ტანსაცმლის მწარმოებელ ქართულ კომპანიებსა  და ევროკავშირის შემსყიდველებს შორის სავაჭრო კავშირების დამყარების კონტექსტში.

EU4Business-ის „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ პროექტის მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის მომზადებული სასწავლო ვიდეო, სადაც ახსნილია, თუ როგორ შეიძლება მიიღონ კომპანიებმა ექსპორტიორებისთვის საჭირო წარმოშობის სერტიფიკატი, რათა ისარგებლონ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის

EU4Business-ის „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ პროექტის მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის მომზადებული სასწავლო ვიდეო, სადაც ახსნილია სამი სატარიფო რეჟიმი, რომელიც ვრცელდება ევროკავშირში ქართული პროდუქციის ექსპორტზე, კერძოდ, თუ რა გარემოებებში, რომელ საქონელზე და რა დონეზე ვრცელდება აღნიშნული რეჟიმები.

ვიდეო ასახავს, თუ როგორ უჭერს მხარს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას მათ გზაზე თავისუფალი ვაჭრობისკენ, ეხმარება ბიზნესს ახალი შესაძლებლობების გამოყენებაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობის, ფინანსებზე, ნოუ-ჰაუს და ბიზნეს-კონსალტინგზე წვდომის მეშვეობით EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

ვიდეოები
|  | Georgia

ვიდეო ასახავს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და EU4Business–ის მხარდაჭერას საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის მათ გზაზე თავისუფალი ეკონომიკისკენ, მათ დახმარებას სესხების და გრანტების მიღებაში და ტექნიკური დახმარებით გაწევას ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისობაში ყოფნის მიზნით დანადგარებში საინვესტიციოდ, EU4Business-ის EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით.