ЄС та Міжнародний торговельний центр об'єднують зусилля з метою залучення МСП з країн Східного партнерства до світових виробничо-збутових мереж

Технічний фінансовий графік на фоні технологічної абстракції
Україна
 | 

"Східне партнерство: Готові до торгівлі" - ініціатива "EU4Business" прагне підвищити конкурентоспроможність малих та середніх підприємств в шести країнах Східного партнерства

Проект допомоги малим та середнім підприємствам (МСП) в країнах Східного партнерства з метою інтеграції до світових виробничо-збутових мереж був започаткований Європейським Союзом та Міжнародним торговельним центром (МТЦ).

Проект "Східне партнерство: Готові до торгівлі" ініціативи "EU4Business" є трирічним проектом, який знаменує новий етап співпраці між ЄС, МТЦ та шістьма країнами Східного партнерства.

Проект стартував 1 вересня запуском шестимісячного початкового етапу, призначеного для адаптації діяльності та зближення з економічними умовами, які постійно розвиваються, в усіх країнах Східного партнерства.
Протягом останніх десятиріч країни Східного партнерства досягли значного прогресу в модернізації своїх економік та інтеграції до світових ринків. Проте, перед країнами все ще стоїть проблема просування економічних реформ з метою поліпшення бізнес-середовища для малих та середніх підприємств (МСП) та інвесторів. Крім того, країни мають скористатися ще невикористаними можливостями торгівлі з ЄС.

МСП відіграють вирішальну роль в економічній трансформації в країнах Східного партнерства, частка яких у загальному обсязі компаній в регіоні складає від 83% до 99%. Втім, експорт МСП становить лише 8% від загального обсягу доходів виробничих підприємств. Таким чином, розвиток конкурентоспроможності та інтернаціоналізації МСП є пріоритетом для всіх країн Східного партнерства.

Проект "Готові до торгівлі" підтримує політику та стратегії урядів шести країн-партнерів, спрямовані на розвиток МСП, додання вартості місцевій продукції, а також диверсифікацію експорту та ринків, зокрема, через зміцнення торговельних зв'язків з ЄС. Проект сприятиме МСП у виробництві продукції з високою доданою вартістю відповідно до вимог міжнародних та європейських ринків, а також у доступі до світових ринків та виробничо-збутових мереж. Проект також посилить спроможність місцевих організацій підтримки бізнесу допомагати МСП в торгівлі та підприємницькій діяльності.

Директор МТЦ з питань впровадження Програм у країнах Ашиш Шах сказав: "Активна економічна інтеграція між країнами Східного партнерства та ЄС є ключовим фактором у просуванні регіонального розвитку, отже МТЦ має за честь бути частиною цих зусиль. Завдяки проекту "Готові до торгівлі" ми надамо стимулу ініціативі "EU4Business" і, найголовніше, забезпечимо спроможність МСП в країнах Східного партнерства виробляти більш конкурентоспроможну продукцію шляхом налагодження зв'язків із закупниками з ЄС".

Лоуренс Мередіт, директор департаменту Східного партнерства Генерального директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС (DG NEAR) сказав: "ЄС зацікавлений у підтримці торгівлі між ЄС та країнами Східного партнерства, і це є головним пріоритетом. В даний час в регіоні залишається ще багато МСП, залучених у галузях виробництва продукції з низькою доданою вартістю, у той час як перед країнами стоїть проблема просування процесу економічної перебудови з метою створення привабливого бізнес-середовища для інвестицій та підприємництва, а також розвитку спроможності підприємств користуватися можливостями торгівлі з ЄС, такими як ПВЗВТ. У зв'язку з цим ще багато чого належить зробити для підтримки МСП у їх намаганнях інтегруватися до регіональних та міжнародних виробничо-збутових мереж, перетворюючи зобов'язання відповідати стандартам та вимогам ЄС на можливість модернізації та диверсифікації своїх продуктів та послуг. Тому я вітаю запуск проекту "Готові до торгівлі", який, будучи частиною глобальної ініціативи ЄС "EU4Business", буде сприяти виконанню наших зобов'язань до 2020 року".

Про МТЦ

МТЦ є спільним агентством Світової організації торгівлі та Організації Об'єднаних Націй. Міжнародний торговельний центр допомагає малим та середнім підприємствам у країнах з перехідними економіками стати більш конкурентоспроможними на світових ринках, тим самим сприяючи сталому економічному розвитку в рамках ініціативи "Допомога в інтересах торгівлі" та Глобальних цілей сталого розвитку ООН. Додаткова інформація доступна на сайті www.intracen.org. Слідкуйте за новинами МТЦ на Twitter: @ITCnews