ЄБРР розвиває кредитування українських МСП у національній валюті у рамках механізму фінансування МСП EU4Business

The EBRD is working with ProCredit Bank
Україна
 | 

Синтетичне фінансування у національній валюті дозволить знизити валютні ризики

ЄБРР надає нові кошти для розвитку механізмів кредитування у національній валюті та підтримки МСП в Україні у рамках ініціативи EU4Business. Отримання кредитів у гривні є більш зручним для потенційних позичальників, оскільки не створює для них валютних ризиків.

ЄБРР надає кредит у гривні ПАТ «ПроКредит Банк (Україна)» на чотири роки на суму, еквівалентну $25 млн. Для ЄБРР це стане одним з перших кредитів у гривні для комерційних банків в Україні та першим синтетичним фінансуванням у національній валюті, захеджованим через валютний своп з Фондом ТCX. Цей механізм дозволить забезпечити кредитування МСП в Україні у національній валюті.

Грантове фінансування, надане Інвестиційним фондом сусідства ЄС, у рамках другого етапу механізму фінансування МСП EU4Business, допоможе зменшити процентну ставку хеджування валютного ризику, що відповідно знизить вартість фінансування у гривні.

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж сказав: «Ми кредитуємо добре відому фінансову установу, що вже давно працює в Україні. Цей кредит підтримає стратегію розвитку «ПроКредит Банку», спрямовану на розширення кредитування МСП, в якому в цій країні існує велика потреба. Ми упевнені, що інструмент, який ми для цього використовуємо, має гарний потенціал і сприятиме розвитку кредитування у національній валюті в цій країні».

Віктор Пономаренко, голова правління «ПроКредит Банк Україна» зазначив: «Доступ до кредитування у національній валюті забезпечить подальший розвиток МСП. Ми, як банк, що прагне стати «основним» для малих та середніх підприємств в Україні, впевнені, цей крок підтримає наші зусилля у наданні їм доступного фінансування для інвестицій».

У співпраці з ЄБРР, ЄІБ та KfW другий етап механізму фінансування EU4Business для малого та середнього бізнесу спрямований на стимулювання кредитування в національній валюті, особливо для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в Україні, які не мають валютної виручки або не можуть собі дозволити високі витрати за запозиченнями.