Про ініціативу "EU4Business"

Малі та середні підприємства (МСП) в регіоні Східного партнерства ЄС мають потенціал для створення робочих місць та прискорення економічного зростання. Однак перешкоди, такі як обмежений доступ до фінансування, обтяжливе законодавство та труднощі у виході на нові ринки, стримують їхній прогрес. Ініціатива Європейського Союзу "EU4Business" ламає ці бар'єри за допомогою фінансування, підтримки та навчання, щоб допомогти малим підприємствам повністю реалізувати свій потенціал. Підтримка в рамках ініціативи "EU4Business" надається спільно з іншими організаціями, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк.

Допомога розвитку МСП

Ініціатива "EU4Business" передбачає:

  • пряме або опосередковане фінансування, таке як кредити або гарантії, часто через третіх осіб, як-то банки та партнерські організації;
  • навчання, тренінги та наставництво;
  • створення можливостей для налагодження зв'язків на ярмарках та у торгових представництвах.

МСП отримують кращий доступ до фінансування, якісні тренінги, часто від міжнародних експертів, та можливість вдосконалювати свої знання в такій сфері як експорт до ЄС. Підприємства, які очолюють жінки, отримують цільову допомогу для розвитку жіночого підприємництва в шести країнах Східного партнерства - Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні.

МСП в країнах, які підписали угоду про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС, отримують від ПВЗВТ додаткову підтримку. Ці кошти допомагають МСП в Грузії, Молдові та Україні адаптувати свої процеси та регламенти у відповідності до правил ЄС, щоб мати можливість скористатися всіма перевагами, які пропонує новий та більш відкритий експортний ринок ЄС.

Співпраця з організаціями підтримки бізнесу

Ініціатива "EU4Business" також допомагає організаціям, які надають консультації МСП. Ця діяльність зосереджена на:

  • сприянні діалогу між урядом та бізнесом з метою створення кращого регуляторного та бізнес-середовища;
  • створенні можливостей для налагодження зв'язків між МСП та ОПБ в ЄС та країнах Східного партнерства для відкриття нових ринків.

Партнери "EU4Busines"

Програми "EU4Business" спільно фінансуються ЄС, а реалізуються партнерськими організаціями. Серед них:

"EU4Business" та Східне партнерство

Східне партнерство є спільною ініціативою Європейського Союзу (ЄС), країн-членів ЄС та його шести східних сусідів: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Східне партнерство стартувало в травні 2009 року з метою сприяння впровадженню політичних та економічних реформ в шести східних країнах, зміцненню співробітництва на їх шляху наближення до ЄС і забезпечення сталого економічного розвитку.

Вся діяльність ЄС, спрямована на підтримку МСП в країнах Східного партнерства, є частиною ініціативи "EU4Business".