Noutăți/presă

Adunarea Generală a EU4Business: trecerea în revistă a unui deceniu de realizări și a provocărilor viitoare
Cea de-a treia reuniune a Adunării Generale a EU4Business a avut loc la 28 iunie 2019 la Bruxelles și a marcat cea de-a 10-a aniversare a inițiativei EU4Business. În cadrul acestui eveniment la nivel înalt, Secretariatul EU4Business a împărtășit rezultatele obținute în decursul ultimului deceniu, precum și progresul realizat în mod specific în 2018. Adunarea Generală din 2019 a oferit o...
Mecanismul de garantare al inițiativei ZLSAC Est acordă credite IMM-urilor
S-au acordat cinci sute nouăzeci de credite în valoare totală de 92 de milioane EUR în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul mecanismului de garantare al inițiativei ZLSAC Est a Băncii Europene de Investiții, care beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul inițiativei EU4Business. Potrivit unei fișe informative privind impactul pe care l-a înregistrat...
EU eliberează fonduri noi pentru IMM-urile din Republica Moldova
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeană acordă o finanțare nouă de 10 milioane EUR pentru Moldova-Agroindbank (MAIB) și Victoriabank în urma măsurilor luate de principalii creditori ai Republicii Moldova pentru a garanta transparența drepturilor de proprietate și a restabili guvernanța corporativă. Împrumuturile, fiecare în valoare de 5 milioane EUR, sunt...
Reuniunea OCDE la Chișinău
La Chișinău au avut loc două reuniuni în sprijinul dezvoltării IMM-urilor în Republica Moldova, organizate de OCDE în cadrul proiectului finanțat de UE, „ EU4Business: De la politici la acțiune ”. Grupul de lucru al proiectului „Sprijinirea implementării și monitorizarea Strategiei pentru dezvoltarea IMM-urilor a Republicii Moldova” a organizat prima reuniune a grupului de lucru în data de 2...
Principalul grup-țintă al EFSE sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM) și gospodăriile cu venituri scăzute
Fondul european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a anunțat extinderea structurii sale cu scopul de a promova împrumuturile în monedele naționale. Noile acțiuni de clasa L („L-shares”), care beneficiază de o contribuție de 44 de milioane EUR din partea inițiativei EU4Business a Uniunii Europene și de 12 milioane EUR din partea Ministerului Federal German al Cooperării și Dezvoltării Economice (BMZ...
BusinessCool în Republica Moldova
Prima fază a programului de formare „BusinessCool”, destinat antreprenorilor sociali, s-a finalizat cu un ultim curs desfășurat în perioada 15-17 februarie la Rîșcova, în Republica Moldova. Atelierele finanțate de Academia antreprenoriatului a Fondului european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) au fost desfășurate de organizația locală de sprijinire a întreprinderilor, EcoVisio, în cadrul centrului...
Participanții la atelierul STAREP din Viena
Un atelier de două zile, care a avut loc în Viena în 28 și 29 noiembrie, a reunit participanți din cadrul a trei programe regionale – STAREP, EU-REPARIS, și PULSAR – care sprijină practicile de raportare financiară îmbunătățite în sectorul privat și public, în țările membre ale Parteneriatului estic și în țările din Balcanii de Vest. STAREP este un program EU4Business privind Consolidarea...
Peste 40 de persoane au participat la cursul de formare
Un atelier de două zile și jumătate conceput pentru inspectorii bancari a fost organizat la Chișinău între 5 și 7 decembrie, ca parte din proiectul STAREP al EU4Business privind „consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul estic”. Printre vorbitori s-au numărat personalul de conducere al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale,...
Comisarul UE Hahn la Forumul de afaceri cu echipa Secretariatului EU4Business
Uniunea Europeană a emis un puternic mesaj de susținere a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în țările sale membre ale Parteneriatului estic pe parcursul a două evenimente la nivel înalt ale Parteneriatului estic (EaP), organizate la Viena în 6 și 7 decembrie. „Scopul nostru este să exportăm stabilitate, prosperitate și, în consecință, rezistență în ceea ce privește economia,...
Atelier privind monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a IMM-urilor
OCDE a desfășurat la Chișinău un atelier privind monitorizarea strategiei de dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova, ca parte a proiectului EU4Business: De la politici la acțiune , finanțat de Uniunea Europeană. Atelierul, care a avut loc în 29 noiembrie, a fost organizat în cooperare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. În cadrul atelierului, experții și părțile interesate din...