Proiecte regionale în sprijinul BSO-urilor

Din 2010, proiectele East Invest ale inițiativei EU4Business (East Invest 1 2010 -2017, și East Invest 2 2014-17) au sprijinit dezvoltarea BSO-urilor în regiunea Parteneriatului estic, depunând eforturi pentru a crește numărul membrilor acestora și a dezvolta gama de servicii oferite IMM-urilor, ajutându-le să se familiarizeze cu cerințele ZLSAC, precum și să se implice în dialogul public-privat cu administrațiile locale. În cele din urmă, sprijinul acordat BSO-urilor și împărtășirea experiențelor din cadrul organizațiilor de afaceri din UE vizează promovarea și facilitarea investițiilor și a cooperării pe termen lung între UE și țările membre ale Parteneriatului estic.

În cadrul proiectului East Invest 1 au fost organizate 24 de campanii de informare pentru IMM-uri în 17 state membre ale UE, cuprinzând nouă BSO-uri din Parteneriatul estic, 22 de BSO-uri din UE, 400 de IMM-uri din țările Parteneriatului estic și 1 000 de întreprinderi din UE. În timpul campaniilor de informare au fost semnate 22 de contracte de afaceri în total între IMM-urile din UE și EaP.

În plus, s-au organizat 55 de schimburi individuale între BSO-uri din țările membre ale Parteneriatului estic și din statele membre ale UE, peste 130 de reprezentanți ai unor BSO-uri din țările EaP au participat la șase academii BSO (privind managementul și promovarea BSO-urilor), s-au derulat 15 programe de înfrățire între BSO-uri din UE și din EaP și au fost concepute cursuri de management de proiect pentru a spori capacitățile BSO-urilor în toate cele șase țări membre ale Parteneriatului estic. Schimburile au dus la rezultate concrete, inclusiv la îmbunătățirea serviciilor oferite întreprinderilor, o mai bună comunicare internă și externă, extinderea serviciilor către nivelul regional, dezvoltarea de servicii pentru femeile antreprenoare și îmbunătățirea activității incubatoarelor de afaceri. În urma academiilor BSO, organizațiile de sprijinire a întreprinderilor au lansat noi servicii și inițiative, precum servicii noi de informare și de consultanță, seminare privind educația formală și profesională și ZLSAC și înființarea unor grupuri de lucru. Strategiile și marketingul BSO au fost și ele îmbunătățite.

Proiectul East Invest 2 s-a axat mai mult pe ZLSAC și oferirea de instruire BSO-urilor și IMM-urilor (din sectoarele produselor agricole și de prelucrare a produselor agricole) privind modalitatea cea mai bună de a derula afaceri cu UE, completată de vizitarea unor potențiali parteneri de afaceri din UE și de învățarea celui mai bun mod de a face afaceri în Europa prin intermediul facilității Roadshow a East Invest 1. Peste 300 de IMM-uri și BSO-uri au fost instruite prin intermediul a 12 academii ale IMM-urilor în domeniul pregătirii pentru export, al cerințelor ZLSAC și al acquis-ului UE în sectorul agroalimentar, precum și al tehnicilor de marketing și al participării la afaceri internaționale. Mai mult de 130 de membri ai unor BSO-uri din țările membre ale Parteneriatului estic au participat la academiile BSO, unde au fost instruiți în privința strategiilor de promovare, managementului strategic al resurselor umane, generării de venituri și servicii, apartenenței și a domeniilor strategice de planificare ale BSO-urilor. Totodată, s-au desfășurat 24 de schimburi între BSO-uri (din UE și din EaP), axându-se pe internaționalizare și pe consolidarea managementului intern al BSO-urilor din EaP.

Ca urmare a activităților de consolidare a capacității BSO-urilor desfășurate de proiect, s-au introdus peste 140 de servicii noi în sprijinul IMM-urilor în cadrul BSO-urilor participante din EaP. A existat și o creștere a numărului de membri ai BSO cu aproximativ 14 % (în total, s-au alăturat peste 550 de membri noi). În plus, s-au semnat 16 acorduri de cooperare de diferite tipuri în urma programelor de înfrățire și a schimburilor de pe parcursul proiectului, 11 dintre acestea încheindu-se între BSO din EaP și UE; se preconizează încheierea a încă 16 memorandumuri de înțelegere.

În 2017, ca parte a proiectui, a fost înaintat un document de poziție regională către Forumul de Afaceri al EaP de la Tallinn, redactat cu contribuția a aproximativ 200 de asociații de afaceri din cele șase țări membre ale EaP, care include un set de recomandări de politică „pentru ameliorarea condițiilor de creștere și pentru cel mai bun climat de afaceri posibil”.

Deși proiectele au luat sfârșit, acestea au creat o rețea de peste 200 de BSO-uri din țările membre ale Parteneriatului estic și din UE, o realizare care va continua să sprijine dezvoltarea IMM-urilor mai departe de implicarea proiectului.

Community: