დაგეგმილი ღონისძიებები

Advancing audit quality assurance systems: trends and opportunities
EU4Business-ის STAREP პროექტის ფარგლებში, 26-27 აპრილს ვენაში გაიმართება რეგიონული სემინარი თემაზე „ აუდიტის ხარისხის კონტროლის სისტემების დახვეწა: ტრენდები და შესაძლებლობები “ . სემინარის მიზანია, მონაწილეებს უკეთ გააცნოს აუდიტის ხარისხის კონტროლის სისტემები აუდიტის ზედამხედველობისა და ხარისხის კონტროლის სისტემებთან დაკავშირებული პროცესების ძირითადი პრინციპების შესახებ პრეზენტაციებისა და...